Aarhus kommune Aa+Transition er en del af Aarhus kommunes energirenoverings projekt Aa+, som løber fra 2014 til 2019.

Kommunens 650 bygninger – svarede til 1,3 mio. kvadratmeter – vil alle blive gennemgået med henblik på at finde tiltag, der kan nedbringe energiforbruget. Som en del af dette projekt fokuserer Transition på en række af kommunens daginstitutioner, som bliver gennemgået for alle rentable energiforbedringer. Dette kræver både et tæt samarbejde ikke mindst med kommunen, men også med brugerne af bygningerne for at opnå de bedste resultater og de bedste løsninger.

Om Aa+

Aarhus Kommune investerer 450 mio. kr. og opnår en CO2 reduktion på 30 procent i kommunens bygninger. Det sker ved at energirenovere et bygningsareal på cirka 1 mio. kvadratmeter. Og pengene tjener sig selv hjem igen!

Alle kommunale bygninger med undtagelse af boligejendomme skal inden 2019 gennemgås hver især og have unikke løsninger, der nedbringer bygningens CO2-belastning markant. Samtidig vil der være væsentlige sidegevinster i form af f.eks. bedre indeklima.

 

Med Aa+ projektet vil Aarhus Kommune gå foran som et godt eksempel.

 

Investeringen kommer tilbage i kommunekassen over de følgende 15 år. Flere af de teknologier der skal bruges – eksempelvis isolering – har en levetid på over 15 år og derfor vil der efter den periode være et reelt overskud på energirenoveringen.

Da der sjældent er to bygninger, der er ens eller bruges på samme måde, tilrettelægges energirenoveringen med udgangspunkt i hver enkelt bygning. Det er vigtigt at tage brugernes erfaringer og behov med i planlægningen. Vi tager størst muligt hensyn til brugernes ønsker, indeklima og bygningens generelle tilstand og vedligeholdelsesplan.

Projektet løber frem til 2019 og spænder over alt fra konkrete tekniske løsninger til de mere adfærdsorienterede og åbner således op for en bred portefølje af leverandører og partnere til projektet. Projektet kan dermed også bidrage til en sikring af eksisterende arbejdspladser i kommunen og skabe rum for nye arbejdspladser.