Gladsaxe logo

Private borgere tegner sig for en stor del af det samlede danske energiforbrug. En forudsætning for en succesfuld omstilling til det bæredygtige samfund er derfor en omstilling af energiforbruget blandt private. En række aktører Staten, kommuner og private aktører, gennemfører løbende borgerrettede aktiviteter for at øge energieffektiviteten blandt private forbrugere. Når man laver borgerrettede aktiviteter er det vigtigt, at der både er et rimeligt forhold mellem de ressourcer, der bruges og den effekt, der opnås, og at den opnåede effekt dokumenteres præcist. Transition laver projekter med garanti for effekt indenfor borgerrettede aktiviteter. Transition står for screening af boliger, rådgivning af borgere, indhentning af tilbud, koordinering og kvalitetssikring.

Processen indeholder typisk følgende elementer:

 

  • Borgermøder
  • Screening og rådgivning hos boligejerne
  • Beregninger og udarbejdelse af rapport
  • Termografering før og efter energirenoveringen
  • Fælles indhentning af håndværkertilbud
  • Fælles indkøb af komponenter
  • Facilitering af dialog og erfaringer borgerne imellem