silkeborg-kommune

Bygningsmassen gemmer på væsentlige gevinster i form af energibesparelser. Mindre bygninger udgør en stor del af det samlede areal og forbruger en stor del af det samlede energiforbrug, men fordelingen på mange særskilte lokationer udgør en udfordring. Både hvad angår logistik og økonomi.

 

Det kræver meget effektive og målrettede arbejdsgange, hvis bygningsmasse bestående af mange mindre bygninger skal energioptimeres. Transition har i tæt samarbejde med en række kunder udviklet en arbejdsform, der gør det meningsfyldt også at fokusere på de mindre bygninger. Det betyder at bygningsmassens samlede potentiale for energieffektivitet kan realiseres.

 

Processen er iterativ og sigter efter at opbygge tillid.

 

  • Briefing, gensidig forventnings afstemning.
  • Opsæt af struktur og proces.
  • Screening, beregning og rapportering af energibesparelser.
  • Koordinering og indhentning af tilbud
  • Rådgivning i forhold til renovering af bygningsmasse, installationer og belysning
  • Kvalitetssikring af renoveringen