Kunde: Kommunernes Landsforening & Energistyrelsen
Opgaveperiode: 2022
Ansvarlig: Bjarne Dalgaard
Ansvarlig: Kristoffer Slottved
Ansvarlig: Malene Aaby

I samarbejde med KL og Energistyrelsen har vi sendt 97 målrettede handlingsplaner afsted til landets kommuner, der giver forslag til deres arbejde med databaseret energiledelse.

Hver kommune har dermed fået 5 individuelle anbefalinger, som er ment som en inspiration, der kan hjælpe kommunerne med at forløse de potentialer, der er i at arbejde systematisk og tværorganisatorisk med en databaseret styring af energiforbruget i kommunens bygninger.

Der er en lang række potentialer ved at arbejde målrettet med databaseret energiledelse. Potentialer som kommunerne nu får konkrete værktøjer og inspirationscases til at indfri. Derudover kan kommunerne via en modenhedsskala vurdere, hvor langt de er i arbejdet med databaseret energiledelse, og konkretisere hvilke indsatsområder de skal fokusere på.

Kommunerne er landets største bygningsejere, og kommunernes bygninger er rammen for al den borgerrettede velfærd, som kommunerne leverer hver dag. Det er derfor afgørende at indsatsen for energibesparelser sker klogt og baseret på data og viden, så kommunerne samtidig kan forbedre bygningernes kvalitet, og rammerne for de borgere og medarbejdere, der har deres daglige gang i de kommunale bygninger.

Hos Transition ApS er det en kæmpe milepæl at være med til at guide kommunerne imod energibesparelser ved hjælp af databaseret energiledelse. Vi glæder os derfor til at høre, hvordan handlingsplanerne bliver taget i brug ude i kommunerne.

Hvis I vil vide høre mere om handlingsplanerne, er I velkomne til at kontakte Emilie Madvig Hansen for mere information.