Kunde: Affaldsselskabet Affald Plus
Opgaveperiode: 2020

AffaldPlus har fået en ny virksomhedsstrategi for bæredygtighed

Bæredygtighed kræver ikke blot tekniske løsninger og gode intentioner: Strategier er helt essentielle, når det kommer til at indføre og udføre bæredygtige løsninger. Derfor har Transition udviklet en dynamisk virksomhedsstrategi for bæredygtighed til AffaldPlus, så selskabet kan fokusere på at skabe en sund organisation, der sætter genanvendelse på dagsordenen.

Markederne for energi og genanvendelse udvikler sig hastigt. Hvor der i 70’erne var fokus på, at affald skulle bortskaffes efterfulgt af et fokus på miljøbeskyttelse i 90’erne, er det helt store omdrejningspunkt nu at forebygge, genbruge og genanvende vores ressourcer. Det påvirker rammevilkårene for affaldsselskaberne, som skal kunne følge med udviklingen.

 

En dynamisk strategi

AffaldPlus er et affaldsselskab, som er ejet af seks kommuner på Sjælland: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. AffaldPlus, som modtager, behandler og sørger for genanvendelse og energiudnyttelse af kommunernes affald, havde brug for en ny virksomhedsstrategi. Den skulle være retningsgivende og involvere alle afdelinger i selskabet. Dét løste Transition.

Transition udarbejdede en dynamisk virksomhedsstrategi til AffaldPlus, som var baseret på grundige analyser af rammevilkårene for selskabet samt de nationale og kommunale krav, som AffaldPlus skal leve op til, da selskabet er underlagt mange politiske interesser og regulering på forskellige niveauer. Som affaldsselskab har AffaldPlus til opgave at sørge for, at mere og mere affald bliver genanvendt, så vi kan passe på vores ressourcer.

Den nye virksomhedsstrategi består i at AffaldPlus nu laver målsætninger hvert fjerde år, hvor der kan komme en ny bestyrelse på grund af kommunalvalg. Derudover skal hver afdeling lave specifikke årlige målsætninger for at understøtte de fireårige målsætninger. Transition delte desuden sin viden om FN’s Verdensmål og håndtering af disse, så AffaldPlus kan knytte strategien, deres arbejde og mål til verdensmålene.

Strategien tog desuden udgangspunkt i den tredobbelte bundlinje; miljømæssige forhold, økonomiske forhold og sociale forhold, som både påvirker det daglige arbejde og beslutninger om nye tiltag. På den måde kan AffaldPlus sikre, at de tager højde for økonomisk effektivisering, miljømæssigt ansvar og den sociale situation i de konkrete lokalsamfund, de opererer i.

AffaldPlus kunne i starten af 2019 implementere den nye strategi, og Transition tog også del i udarbejdelsen af de allerførste målsætninger. I virksomhedsstrategien for bæredygtighed er der plads til ændringer – den er fleksibel. Netop fleksibilitet er helt essentielt, når det handler om at skabe bedre muligheder for genanvendelse af affald, og AffaldPlus er med sin strategi rustet til fortsat at bidrage til den bæredygtige udvikling.