Kunde: Københavns Kommune
Opgaveperiode: 2021-2022
Ansvarlig: Bjarne Dalgaard

Transition har udviklet en rapport over alternative finansieringer af energirenoveringsprojekter

Energirenoveringer er et omkostningseffektivt virkemiddel i den grønne omstilling ift. at reducere energiforbruget og CO2-udledninger. Hertil kommer en række afledte positive effekter, som reducerede driftsomkostninger og et potentielt bedre indeklima – afhængig af hvilke energitiltag der implementeres. 

Inspiration til kommuner

Denne rapport giver Københavns Kommune, og andre interesserede, inspiration til, hvordan de kan anvende forskellige finansieringskilder- og modeller for at understøtte, at energirenoveringsprojekterne bliver gennemført. Rapporten bygger på omfattende research, der er suppleret med en række interviews med både kommuner, regioner og leverandører.

Introduktion til udfordringer og formål

De danske kommuner har generelt haft stor finansiel bevægelsesfrihed, og har derfor haft mulighed for at finansiere energirenoveringer gennem både intern og ekstern finansiering. Men der er også en række udfordringer både ift. finansieringskilder, samarbejdsmodeller og rammestyringen. Formålet med denne rapport er derfor at afdække en række finansieringskilder- og modeller, samt hvordan de påvirker den kommunale anlægsramme og muligheden for at opfylde kommunens behov.

Læs hele rapporten her: ESCO Rapport Københavns Kommune