Kunde: Region Midt
Opgaveperiode: 2019 - 2020
Ansvarlig: Nicolaj Bøgh

Sygehuset i Gødstrup skal have datadrevet energiledelse

Når Region Midtjylland skal opføre det nye sygehus i Gødstrup, skal det gerne være så energirigtigt som muligt. Derfor samarbejder Transition med Region Midtjylland om et pilotprojekt, der har til formål at implementere datadrevet energiledelse på hospitalet.  

Udfordringen består i at finde ud af, hvordan man på det nye supersygehus i fremtiden kan bruge data til drifts- og energieffektivisering, selvom sygehuset ikke står færdigt endnu. Det løser Transition i samarbejde med Region Midtjylland ved at lave et pilotprojekt på én bygning, ”servicebyen”, der står færdig og er på vej i drift.

Energigennemgang

Transition udfører en energigennemgang. Her sporer man, hvordan energien fordeler sig i bygningen, og hvor stort strøm- og varmeforbruget er de forskellige steder i ”servicebyen”. Formålet er at identificere, de områder hvor forbruget er højest og dermed, hvor der er størst potentiale for besparelse. På den måde kan der blive igangsat energibesparende projekter om adfærds- og systemoptimering i servicebyen.

Håndbog til energiledelse

Udover energigennemgangen har Transition lavet en energiledelseshåndbog, som er inspireret af den internationale standard for energiledelsessystemer (ISO 50.001). Håndbogen er til sygehusets interne brug og indeholder procedurer, som sygehuset kan rette sin energiledelse efter. Håndbogen definerer blandt andet, hvem der repræsenteres i et internt energiteam, hvad de skal lave, og hvor ofte de skal mødes. Desuden vil håndbogen også medvirke til, at nye medarbejdere nemt vil kunne sætte sig ind i, hvordan energiledelsen drives i organisationen.

Hensigten med pilotprojektet i ”servicebyen” er, at projektet kan blive skaleret op til at omfatte hele supersygehuset, hvor medarbejderne på det nye sygehus er bevidste om energieffektivitet, selvom de er flyttet ind i en helt ny bygning, hvor energiforbruget ikke er særlig stort.

Pilotprojektet er én af 12 projekter, hvor kommuner og regioner har modtaget støtte fra Energistyrelsen til at implementere datadrevet energiledelse i offentlige bygninger og dermed dele erfaringer på området med hinanden.