Kunde: Favrskov Kommune
Opgaveperiode: 2020-2021

Hvordan sikres klimamæssig bæredygtighed i byggeriet? Og hvordan kan den klimamæssige bæredygtighed indskrives i udbudsmateriale, så det bliver en konkurrenceparameter? Med udgangspunkt i renoveringen af Tungelundskolen har Transition rådgivet Favrskov Kommune i en række parametre for bæredygtighed i byggeriet og givet konkrete anbefalinger til materialevalg og byggeløsninger.   

Favrskov Kommune er én af 11 kommuner, der har fået støtte af Realdania til at indhente rådgivning til at øge den klimamæssige bæredygtighed i renoveringen af den lokale skole, Tungelundskolen. I denne renovering havde kommunen et ønske om at reducere energiforbrug og vedligehold ved at optimere kvadratmeterne samt modernisere skolen så den imødekommer brugernes behov. Dette indebærer blandt andet et større nedbrydningsarbejde, hvilket skaber oplagte muligheder for eksempelvis at medtage krav om genbrug af byggematerialer i udbuddet af renoveringen. Derfor har Transition rådgivet kommunen i, hvordan de kan indtænke klimamæssig bæredygtighed gennem genbrug, ressourceoptimering og lavt CO2-aftryk i byggeprocesserne, inden de udbyder opgaven i en omvendt licitation. 

Udvalgte parametre skaber rammerne for vurdering af løsninger 

Transition har, inspireret af den frivillige bæredygtighedsklasse, udvalgt en række parametre, der har hjulpet Favrskov Kommune med at prioritere mellem forskellige materialer og byggeløsninger. I den samlede vurdering, er parametrene blevet vægtet i overensstemmelse med Favrskov Kommunes prioriteter. 

Parametrene er; CO2, Økonomi, Indeklima, Æstetik, Formidling, Miljø og Vedligehold. Gennem disse vurderes løsninger gennem bl.a. LCA-beregninger, LCC-beregninger og et indeklimaværktøj. 

Analysen gjorde det muligt at prioritere mellem forskellige løsninger i udbud og tilbud

Transitions analyser har givet Favrskov Kommune overblik over, hvilke bæredygtige parametre og initiativer, der skal tages med i udbuddet af Tungelundskolen, samt hvad kommunen skal være opmærksomme på, når tilbuddene vurderes. Dette omhandler eksempelvis nye tiltag som et regnvandsbassin, elektroniske temperaturregulering, solafskærmning og skofriskole, men også genbrug af eksisterende materialer som akustiklofter, vinduer og mursten. Alt i alt har rådgivningen identificeret en samlet CO2-besparelse på 34 ton ved valg af løsningerne med det laveste CO2-aftryk. Hermed er det blevet muligt for kommunen at udarbejde et udbudsmateriale, der tager højde for materialernes påvirkning på både miljø, indeklima og totaløkonomi samt at vurdere indkomne tilbud ift. analysens resultater og de forskellige bæredygtighedsparametre.

Transitions arbejde har givet Favrskov Kommune et indblik i metoder som LCA og LCC samt en bedre definition af klimamæssig bæredygtighed, som kan understøtte kommunens fremtidige arbejde med klimamæssig bæredygtighed på bygge- og renoveringsområdet.