Kunde: Ballerup kommune
Opgaveperiode: 2019
Ansvarlig: Nicolaj Bøgh
Tags:

Ballerup Kommune vil forbedre indeklimaet

Et godt indeklima er helt essentielt, når det kommer til at sikre de bedste rammer for elevers læring. Men hvordan kan man som kommune håndtere en samlet indsats for at forbedre indeklimaet sammen med brugerne af skolens lokaler? Transition har hjulpet Ballerup Kommune med at lave en strategisk indeklimaplan med titlen ’Fælles om indeklimaet’.

Et dårligt indeklima medfører ikke kun lummer lugt af sved og madpakker – det går ud over elevernes indlæring og koncentration. En elevs præstationsevne falder med 9 procent i et dårligt indeklima. Det betyder, at elever, populært sagt, kan vinde et års pensum, hvis de opholder sig i et sundt indeklima i løbet af deres 10-årige folkeskoletid. For Ballerup Kommune har det været en afgørende argumentation for at forbedre indeklimaet på alle kommunens skoler. Derfor har Transition undersøgt, vurderet og evalueret skolernes indeklimaforhold og indeklimaindsatser og på den baggrund kommet med anbefalinger til en strategisk plan for forbedring af skolernes indeklima.

 

Indeklimatilstanden blev undersøgt

Indeklimaforbedringer er ikke noget nyt for Ballerup Kommune, der har været i gang i nogle år med at indeklimaforbedre, men kommunen vil gerne have et overblik over, hvor langt de er nået med renoveringerne. På den baggrund kan kommunen skabe en ny retning for indeklimaforbedring i skolerne. Transition evaluerede indsatsen ved at gennemgå rapporter fra alle skolerne og sætte dem op mod de renoveringer, der var foretaget. Evalueringen blev basis for en prioriteret plan for kommende renoveringer.

Evaluering af pædagogiske tiltag

Ud over renoveringer undersøgte Transition også de nuværende indeklimaforhold og fremtidige ønsker til forbedringer. Transition interviewede personalet for at undersøge de pædagogiske tiltag, som Ballerup tidligere havde igangsat på to af skolerne. Den antropologiske undersøgelse ledte til indsigter om, hvordan det blev oplevet at arbejde med indeklima på Ballerups skoler – en viden der er nødvendig for at kunne lave en indeklimaplan, der kommer til at virke i praksis.

Ballerup fik indhold til en prioriteret indeklimaplan
Undersøgelserne blev fundamentet for Transitions vurderinger, konklusioner og anbefalinger til Ballerup Kommune. Med andre ord; indhold til en prioriteret indeklimaplan for folkeskolerne. Kommunen er, med Transitions hjælp, endt med en femårig konkret handlingsplan (2019-2024): ’Fælles om indeklimaet’. En strategisk indeklimaplan som denne kan gøre læringsmiljøet bedre for elever i Ballerup Kommune.

Fælles om indeklimaet
Transition er sammen med Ballerup Kommune nu i gang med at eksekvere indeklimaplanen. Ballerup Kommune bruger Transitions indeklimaværktøj til at kortlægge status quo på alle skolerne. Herefter kan de gå i gang med at implementere brugen af værktøjet i undervisningsforløb, hvor elever selv er med til at udvikle adfærdsdesign på baggrund af den indeklimascore, værktøjet har givet lokalerne.

Den strategiske indeklimaplan og eksekveringen af den kan ikke bare gøre læringsmiljøet bedre for elever i Ballerup Kommune – den kan give inspiration til andre kommuner, der også har visioner om, at deres elever skal modtage undervisning i et godt indeklima.

Arbejdet med den strategiske indeklimaplan for folkeskoler i Ballerup Kommune er støttet af Realdanias pulje til pilotprojekter, hvor 12 udvalgte kommuner udfører strategiske indeklimaplaner. Projektet er desuden blevet udført i samarbejde med Gate 21, der har varetaget kommunens interesse og fungeret som mellemmand.