Kunde: Energistyrelsen
Opgaveperiode: 2022

Undersøgelse og borgermøde for Energistyrelsen med fokus på energirenovering

Hvis flere private huse skal blive mere energieffektive, kræver det kendskab til forskellige segmenter af boligejerne: Hvilken rolle spiller energikilder og klima for dem?  Et sted at starte er ved købssituationen mellem banken og unge, førstegangskøbere af et hus. Dét hjalp Transition Energistyrelsen med at undersøge.  

Undersøgelsen havde et dobbeltsigte: Formålet var både at finde ud af, hvad der skal til for at hjælpe de nye boligejere til i højere grad at vælge energirigtige løsninger til deres kommende hus og undersøge, hvilken rolle banken som økonomisk rådgiver kan spille her. 

Interviews med både boligejere og banker 

Transition foretog interviews med husejere i alderen 25 til 40 år bosiddende i forskellige dele landet. De havde alle købt hus inden for nul til to år, og havde dermed deres boligkøb friskt i erindringen. Interviewene gav et nuanceret indblik i, hvordan informanterne har forholdt sig til energirenovering i huskøbsprocessen og de første år herefter. Når man er førstegangskøber, har man typisk ikke forholdt sig til, hvilken varmekilde man har haft tidligere, da man ofte kommer fra en lejlighed eller anden lejebolig, og emnet er derfor helt nyt. Overordnet set pegede undersøgelsen på, at energikilder og energimærker er uoverskuelige emner for førstegangskøbere – og i købsfasen går de fleste mere op i husets beliggenhed og udtryk; hvor huset ligger og hvordan det overordnet set er indrettet og falder i ens smag, er nemlig elementer, man i ringere grad kan lave om på, mens opvarmningsformen og om huset har et dårligt energimærke kan afhjælpes senere. Men der er en interesse for energirenovering – både for at reducere økonomiske udgifter og klimaaftrykket.  

Desuden interviewede Transition bankrådgivere. Her var fokus på, om den unge huskøbers bank potentielt kunne spille en rolle, når det kommer til kommunikation af, hvilke renoveringsmuligheder og tilskudsmuligheder, de unge huskøbere har. Her blev det tydeligt, at flere banker godt kunne bruge et bedre grundlag for at vurdere, hvad bestemte former for energirenovering betyder for en husstands forbrug og økonomi, så de kunne medtænke dette i deres rådgivning til de unge huskøbere.  

Nye indsigter ledte til konkrete anbefalinger og borgermøde 

Undersøgelsen betød, at Energistyrelsen fik ny viden om, hvordan de unge førstegangskøbere forholder sig for eksempel energikilder. Transition udarbejdede en række konkrete anbefalinger til, hvordan Energistyrelsen kan målrette information om energirigtige renoveringsmuligheder for et hus til både banken og den unge boligejer – information, som både er let at tilgå og forstå.  

De nye indsigter dannede desuden grundlag for en kampagne udført af Advance for Energistyrelsen målrettet unge boligejere. 

Sidst men ikke mindst betød undersøgelsen også, at Transition lavede et nyt borgermøde målrettet de helt unge boligejere, med det formål at oplyse netop denne målgruppe om, hvor de kan sætte ind, hvis de vil energieffektivisere.  

Energistyrelsen har altså fået et solidt vidensgrundlag for at hjælpe unge førstegangskøbere med at overskue muligheder for energirenovering, der kan reducere både økonomiske udgifter og klimaaftryk. 

Står I og mangler en dybdegående målgruppeundersøgelse i din virksomhed eller kommune? Eller vil høre mere om, hvordan vi med antropologiske metoder skaber viden om målgrupper? Så kontakt antropolog Luise Møller Johansen eller Emilie Madvig Hansen.