Kunde: BRØL
Opgaveperiode: Juni - september 2021
Kategori: Cirkulær økonomi

Hvordan undersøger og dokumenteres CO2-effekten på den gode produktidé for hele produktets levetid? En metode, der i stadig højere grad anvendes på alt fra produkter til processer, er en livscyklusvurdering (LCA). Transition har netop brugt LCA-metoden til at måle CO2-aftrykket på BRØLs innovative øl lavet på upcyclet overskudsbrød.

BRØL vil lave øl med en cirkulær tankegang

BRØL ApS er et ølbryggeri etableret i København, der brygger øl med bæredygtighed som styrende ideologi i produktudviklingen. De brøler for erhvervslivet, aktivisme og cirkularitet, og arbejder på adskillige innovationer, der skal gøre det muligt for øl- og drikkevareproduktion at blive en mere ansvarlig og bæredygtig industri. Det gør de ved at eksperimentere med at producere innovativ øl med det lavest mulige aftryk, baseret på cirkulær økonomi.

I forbindelse med et GCO-forløb ønskede BRØL at undersøge miljøaftrykket på en af deres øl lavet på 20% overskydende brød. Transition udarbejdede derfor en LCA for BRØL, hvor formålet med undersøgelsen var at estimere og dokumentere CO2-effekten ved et skift fra konventionel ølbrygning til en brygning baseret på upcycling af overskudsbrød, fremfor malt.

Hvad er en LCA?

LCA er forkortelsen for Life Cycle Assessment, eller på dansk en livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere de potentielle miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og CO2-aftryk, der er forbundet med et produkt eller en service, gennem dets livscyklus fra det produceres til det nedbrydes igen. Det er en anerkendt metode, der anvender en holistisk tilgang, hvor der fokuseres på hele produktets livscyklus fra dyrkelsen af råvare til afskaffelsen hos slutbrugere.

Livscyklusvurderingen giver BRØL overblik over CO2-effekter

I denne undersøgelse var det primære formål at undersøge og dokumentere CO2-effekter ved den nye brygningsmetode til sammenligning med en konventionel brygningsmetode. Derfor blev analysen afgrænset til at fokusere på en bestemt del af livscyklussen af produktet. Livscyklusvurderingen er udarbejdet til intern brug i BRØL.

Hvornår bruges en LCA?

En LCA kan benyttes til flere formål, i forbindelse med et produkt eller service. En LCA kan både bruges til at sammenligne hvorvidt ét produkt har en højere CO2-påvirkning end et andet, men også hvilke dele af en produktionsproces eller service, der har den største CO2-påvirkning. Hermed kan du som virksomhed identificere, hvor det er vigtigt at sætte ind for at sænke CO2-aftrykket fx kan transporten være en udfordring og derfor skal der undersøges alternativer eller lokale samarbejdspartere. Måske ønsker din virksomhed at undersøge CO2-effekter på jeres gode idé? Eller måske ønsker I at finde ud af hvilke knapper, der skal skrues på for at mindske produktets aftryk?

Transition kan hjælpe din virksomhed med at foretage en livscyklusvurdering (LCA) på dit produkt, sammenligne med andre lignende produkter og give overblik over, hvor stor en CO2-effekt de forskellige løsninger har.

 

Ønsker du mere information om LCA eller har du bestemt dig for at få lavet en? Tag fat i Mathias Selchau Majlundmathias@transition.nu, og hør mere om dine muligheder.

I forløb som Grøn Cirkulær Omstilling eller SMV:Grøn kan du få funding til konsulenthjælp, hvor du kan få lov at arbejde med grønne initiativer som fx udarbejdelse af en LCA.