Kunde: BurntWood
Opgaveperiode: 2022

Efterspørgslen på produktspecifikke EPD’er vil alt andet end lige stige markant over de næste par år da EU’s nye taksonomi, der trådte i kraft ved årsskiftet, sætter nye krav for udarbejdelsen af disse.

BurntWood har været opmærksom på dette, og søgte derfor om tilskud ved EPD-puljen, og da de fik den godkendt, var vi så heldige at blive udpeget som rådgivere til at udarbejde EPD’en.

BurntWood valgte blandt andet at få deres EPD udarbejdet, da de oplevede en øget efterspørgsel på dokumentation af deres produkts miljøpåvirkning fra deres kunder og interessenter. Der kan argumenteres for, at det fremover bliver udslagsgivende for bygherrers og rådgiveres valg af byggevarer, om deres leverandører kan fremlægge dokumentation i form af en EPD, da der allerede er et stort pres fra de største aktører på byggemarkedet om dokumentation af materialer. En udvikling der naturligt presser nedad i forsyningskæderne og påvirker de mindre virksomheder, som bliver underlagt større krav for dokumentation af deres produkters miljømæssige ydeevne.

I kan se EPD’en her: https://www.epddanmark.dk/media/bgbhluba/md-22057-en.pdf

Fordelene ved udarbejdelsen af en EPD  

I takt med, at flere og flere forbrugere efterspørger miljøvenlige produkter, kan en EPD hjælpe virksomheder med at skille sig ud fra konkurrenterne og udnytte dette voksende marked. 

Først og fremmest, kan dataene i en EPD bruges til at lave en samlet LCA-beregning for hele byggeriet, hvilket den nye EU-taksonomi kræver. En EPD giver derudover forbrugerne en tredjeparts verificeret og sammenlignelig information om produkters og tjenesters miljømæssige ydeevne. Dermed giver en EPD også svar på mange spørgsmål, som ofte stilles af forbrugere. 

CO2 kravene i bygningsreglementet bliver løbende skærpet, hvorfor der fremadrettet vil komme en stigende efterspørgsel både på EPD’er, men også på produkter som har en lav miljøpåvirkning. Det er derfor en nødvendighed for virksomheder og brancheorganisationer, at kunne fremlægge dokumentation for deres produkters miljømæssige ydeevne. 

Hvis I vil høre mere om vores arbejde med livscyklusvurderinger (LCA) og EPD’er, kan I hive fat i Julie Søndergaard Skov eller Malene Køster Lasthein for mere information.