Kunde: Aarhus Kommune
Opgaveperiode: 2019
Ansvarlig: Kathrine Brejnrod
Kategori: Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi gør Aarhus Havn mere bæredygtig

Hvordan sænker man energi- og ressourceforbruget på en industrihavn med omkring 150 virksomheder? Transition har som rådgiver været med til at understøtte en omstilling til cirkulær økonomi på Aarhus Havn, hvor virksomhederne får gavn af hinandens restprodukter og overskudsenergi.

De mange forskelligartede virksomheder på Aarhus Havn betyder, at der er store energi- og ressourcestrømme på havnen. Hvis de ressourcer bliver udnyttet bedre, kan man mindske Aarhus havns miljøpåvirkning. Aarhus Havn, Aarhus Kommune og Aarhus Vand er gået sammen om et projekt, der skal skabe energi- og ressourceeffektivitet gennem cirkularitet. Men en omstilling til cirkulær økonomi, hvor virksomheder udnytter hinandens restprodukter og –energi, kræver kendskab til virksomhedernes ressourcestrømme og de systemer, de indgår i. Det har Transition lavet undersøgelser af.

Kortlægning af virksomhedernes forbrug
Transition har lavet en kortlægning af havnens potentialer for industrisymbiose og partnerskaber mellem virksomhederne. Virksomhederne forbruger store mængder af el, varme, gas, brændselsolie og vand, og mange af dem har også biologiske materialestrømme ind og ud af virksomheden. Transition har analyseret de enkelte virksomheders forskellige forbrug med det formål at identificere projektmuligheder for en cirkulær omstilling. For eksempel kan en virksomheds overskudsvarme blive brugt til en anden virksomheds produktion, og det kan reducere virksomhedernes miljøpåvirkning og gavne deres økonomi.
 

Mulighed for symbiose
Transition har identificeret muligheder for symbiose mellem virksomhederne ved at screene enkelte virksomheders forbrug og kortlægge dens ressourcestrømme. Men cirkulær omstilling kræver også, at virksomhederne selv har lyst til at indgå i den. Som en del af kortlægningen er Transition derfor gået antropologisk til værks ved at interviewe nøglepersoner i virksomhederne om motivationer og barrierer for omstillingen. På den måde har Transition fundet ud af, hvordan man kan mobilisere de enkelte virksomheder til at udnytte de muligheder, de har for at få gavn af andre virksomheders overskudsenergi og –ressourcer.