Kunde: Saint Gobain
Opgaveperiode: 2016

Det oplevede indeklima i folkeskoler

Indeklima på folkeskoler er højt på dagsordenen for tiden. Undersøgelser viser at indeklimaet i skolerne har betydning for børns trivsel, sundhed og performance. Derfor har Transition udført en række undersøgelser omkring det oplevede indeklima på en folkeskole for virksomheden Saint Gobain i forbindelse med et større forskningsprojekt.

 

Udforskning af elever og læreres oplevelse af indeklimaet

Formålet med projektet var at undersøge både elever og læreres oplevelse af indeklimaet i henholdsvis et renoveret og et ikke-renoveret klasselokale på en skole i Nordsjælland. Transition har dermed udarbejdet et forsøgsdesign, som indebærer kvalitative undersøgelser i form af observationer og interviews af både elever og lærere i forhold til deres oplevelse af indeklimaet og deres adfærd i de to klasselokaler.

 

Intentioner adskiller sig fra praksis

Projektet har bidraget til en stor indsigt i, hvordan lærere og elever oplever indeklimaet, samt hvilken rolle indeklimaet i klassen spiller i en travl hverdag. Ved at kombinere interviews og observationer, har projektet blandt andet belyst at lærernes opfattelse af udluftning og praksis ikke altid stemmer overens, og at intentionen om at opretholde et godt indeklima i klassen ofte træder i baggrunden i en travl hverdag.

Indsigt til fremtidige undersøgelser af indeklimaet

Resultaterne har givet indsigt til fremtidige undersøgelser samt konkrete indsigter omkring det oplevede indeklima. På baggrund af undersøgelserne er der udarbejdet et konkret forsøgsdesign til en udvidet undersøgelse, hvor det oplevede indeklima kombineres med test af elevernes performance i henholdsvis et renoveret og ikke-renoveret lokale.