Kunde: DTU Campus Service
Opgaveperiode: 04.2018 – 08.2018
Ansvarlig: Line Nørmark

Reducering af energiniveauet i DTU’s renrumsfaciliteter, der ikke går på kompromis med indeklimaet

Transition var med i første fase omkring energirenovering DTU Danchip’s renrumsfaciliteter, som giver adgang til avanceret udvikling indenfor mikro- og nanoteknologi. Denne type teknologi kræver strenge krav til indeklimaet, især temperatur og fugtniveau samt støv og forurening udefra. Det er derfor en udfordring, når disse renrum skal energirenoveres, og det foregår derfor i samarbejde med rådgivningsfirmaet MOE, som er specialiserede indenfor laboratorier og renrum.

Energirenovering og rådgivning

Rådgiverteamet har taget udgangspunkt i en screening af bygningen for at kortlægge de tiltag, der skal til. Transition har også taget deres antropologiske kompetencer i spil i form af workshops. Her er der afholdt fokusgruppeinterviews med brugerne og dem, der står for driften af bygningen, med henblik på at kortlægge behovet og få rådgivere, brugere og projektejer til at tale sammen inden projektet var fastlagt. Som udgangspunkt skal belysningen og fan filter units udskiftes. Den vigtigste pointe, der arbejdes ud fra er, at reduceringen af energiniveauet ikke må ske på bekostning af indeklimaet samt at der efterfølgende skal være et minimalt behov for vedligehold, da renrummene er meget sensitive overfor forurening udefra. Næste step i projektet er selve eksekveringen af energirenoveringen, både nu og her men også på længere sigt.

Vigtigste pointer:

  • Reducering af energiniveauet, der ikke sker på bekostning af indeklimaet
  • Minimalt vedligehold pga. renrummenes sensitivitet overfor forurening
  • Effektiv byggestyring, da nedlukning af renrummene er dyrt

Sted:
DTU Danchip, Nationalt Center for Mikro- og Nanofabrikation
Ørsteds Plads – Bygning 347
8200 Kongens Lyngby