Kunde: Dansk Energi // ELFORSK
Opgaveperiode: 2018-2020

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) oplever, at det er kompliceret at komme i gang med databaseret energiledelse. I dette ELFORKS projekt er gennemført en undersøgelse af SMV’ers konkrete ønsker til energiledelse, og der er udviklet materialer og kurser til at opkvalificere installatører, der er den primære kilde til viden om energieffektivisering for SMV’er.

 

IOT, fjernaflæsning, Smart Metering og Big Data! Den teknologiske udvikling har medført, at databaseret energiledelse, dvs. muligheden for at overvåge og optimere energiforbruget i sin bygning eller i sit produktionsanlæg på baggrund af detaljerede og løbende informationer om energiforbrug, er blevet markant styrket i de senere år. Dette skyldes særligt den forbedrede adgang til bygningsdata, udbredelsen af billigere sensorer, udviklingen af Big Data analyseværktøjer og et stigende fokus fra forskellige typer leverandører, som kæmper for at komme ind på markedet og tilbyde netop deres løsning.

Ofte opleves det for SMV’er, som meget kompliceret at komme i gang med databaseret energiledelse: Det er vanskeligt at få overblik over muligheder, potentialer, nødvendigheder og konsekvenser af forskellige valg. Hertil kommer at mange af de eksisterende leverandører primært fokuserer på større virksomheder og offentlige kunder. Derfor står mange projekter hos SMV’erne i stampe, eller der bliver investeret i løsninger, som ikke svarer til behovene i de enkelte virksomheder.

Transition, Rådet for Grøn Omstilling og TEKNIQ har i samarbejde med EWII og 4 udvalgte SMV’er med støtte fra ELFORSK udviklet et projekt med fokus på datadrevet energiledelse i SMV’er.  Med projektet er gennemført en antropologisk undersøgelse af en række SMV’ers konkrete behov og ønsker i forbindelse med implementeringen af databaseret energiledelse. Undersøgelsen kan findes længere nede på siden. På den baggrund er der udviklet forskellige værktøjer, blandt andet en Guide til installatørerne så de er klædt rigtig på til at varetage opgaven, samt en Guide til SMV’erne så de kan se fordele ved at arbejde med databaseret energiledelse og hvordan de giber det an. Denne kan også benyttes af installatørerne i den indledende proces.
I efteråret 2020 udbyder TEKNIQ et kursus som ligeledes er blevet udviklet til installatørerne, for at klæde dem bedst muligt på til at arbejde med datadrevet energiledelse og implementere det hos deres eksisterende og kommende kunder.

 

Kort infofolder om energiledelse i SMV’er

 

 

 

Det overordnede formål med projektet opnås ved at styrke installatørernes kompetencer inden for området, så de bliver i stand til at rådgive SMV’er om fordele og ulemper ved at implementere energiledelse, der passer til SMV’erne behov, sådan som de nye teknologiske løsninger og systemer giver mulighed for. Styrkelsen af installatørernes kompetencer sker gennem følgende tre elementer, som skal sikre optimalt samspil mellem den virkelighed, som SMV’erne oplever, og den viden og de redskaber om databaseret energiledelse, som skal være grundlaget for installatørernes arbejde området. Derfor har vi udviklet en guide som er målrettet installatørerne:

 

Guide til installatører

 

 

 

Det har også været vigtigt at styrke SMV’ernes muligheder for at reducere deres energiforbrug ved at give dem redskaber til på en enkel måde at implementere energiledelse og derigennem fokusere på deres energiforbrug og blive motiverede til at gennemføre energibesparelser. Læs Guiden til SMV’er her:

Guide til SMV’er

 

 

 

En indsigt som også blev tilvejebragt i projektet var at flere SMV’er ikke har styr på energiafgifterne og hvordan de skal forholde sig til det. Det betyder at flere virksomheder kan spare på deres udgifter, alene ved at få reduceret deres afgifter. Derfor udviklede vi også en nem forståelse oversigt over fradrag for energiafgifter:

Fradrag for energiafgifter

 

 

 

Projektet er gennemført med udgangspunkt i den eksisterende viden og de erfaringer som Transition, EWII Energi, TEKNIQ og Rådet For Grøn Omstilling har om og med energieffektivisering og etablering af databaseret energiledelse. Erfaringerne er blandt andet, at mange SMV’er primært fokuserer på driftsnære tiltag, og derfor typisk ikke har nogen særskilt interesse for energieffektivisering. På baggrund af denne viden er gennemført separate forløb i forhold til etablering og drift af databaseret energiledelse hos de fire deltagende SMV’er i projektgruppen. Forløbene er bygget op omkring konkret rådgivning om implementering af databaseret energiledelse understøttet af en antropologisk undersøgelse. Den antropologiske undersøgelser har haft fokus på at afdække vidensbehov, ønsker, ambitioner og motivationsfaktorer i forhold til databaseret energiledelse hos de enkelte SMV’er. Læs den antropologiske undersøgelse her:

Antropologisk undersøgelse implementering af energiledelse SMV

 

I forhold til de potentielle kunder (SMV’erne), findes der pt. kun meget begrænset informationsmateriale, som kan understøtte dem i deres beslutning om at implementere databaseret energiledelse. Derfor er der blevet udviklet en række korte film, som installatørerne kan anvende i forhold til deres kunder. Informationsmaterialet er skræddersyet til SMV’ernes fokus på driftsnære tiltag.

Se de tre film her: