Der findes ikke virksomheder i fødevarebranchen i dag, der ikke på den ene eller anden måde skal forholde sig til bæredygtighed og de strømninger, der præger verden omkring dem i form af kunder, stakeholdere, medarbejdere og konkurrenter. Nogle virksomheder er langt fremme, mens andre famler efter at finde deres position og omsætte ambitioner til konkrete handlinger. 

Siden december sidste år har vi vejledt Tasteful Foods i, hvordan man som virksomhed med fordel kan bruge resultater fra ens indsatser i arbejdet mod en mere cirkulær forretningspraksis til at skabe dialog med forbrugere og kunder.  

Resultaterne af projektet var et klimaregnskab, beregning af produkternes klimabelastning, en handlingsplan for, hvordan virksomheden kan arbejde videre med bæredygtighed, samt en kommunikationsvejledning, der gør dem i stand til at kommunikere om deres arbejde med bæredygtighed. 

Som start på samarbejdet med Tasteful Foods sikrede vi, at de fik en udførlig introduktion til bæredygtighedsområdet og arbejdet med klimaregnskaber. Herefter udmønstrede vores samarbejde i tre faser.  

Klimaregnskab og beregning af Tasteful Foods produkters CO2-aftryk 

Hovedfokus for projektet var at etablere en baseline for Tasteful Foods nuværende CO2-udledning. Derfor skulle der udarbejdes et klimaregnskab, hvilket blev gjort gennem Erhvervsstyrelsens Klimakompas. Som en del af klimaregnskabet, estimerede Transition CO2-aftrykket for Tasteful Foods 48 produkter. Kortlægningen af virksomhedens CO2 aftryk gjorde det muligt at identificere, hvor de største miljøpåvirkninger finder sted samt hvilke produkter, der har det største CO2-aftryk.

En handlingsplan for arbejdet med bæredygtighed  

På baggrund af det udarbejdede klimaregnskab var det i samarbejde med Tasteful Foods muligt at udarbejde en handlingsplan med konkrete forslag til virksomhedens videre indsatsområder. Handlingsplanen fastlagde langsigtede målsætninger for Tasteful Foods, som blev brudt ned i kvartals- og årlige milepæle. Den fokuserer på konkrete initiativer, som Tasteful Foods kan arbejde med for at tilstræbe yderligere bæredygtighed i virksomhedens drift og produktportefølje.

Kommunikationsworkshop 

Som afslutning på projektet faciliterede Transition en kommunikationsworkshop, der introducerede Tasteful Foods til grøn markedsføring og lovgivningen herom. Her blev Tasteful Foods eksisterende tiltag fremhævet, samt værdien i at forene deres baselineberegninger og overordnede kommunikationsindsatser og markedsføring.  

Dertil blev Tasteful Foods opkvalificeret så de fremadrettet på egen hånd kan opdatere deres klimaregnskab løbende og gøre brug af resultaterne til deres fordel gennem kommunikation af deres indsatser.  

Vil I også have en dybere indsigt i jeres klimaregnskab eller rådgivning i, hvordan I kan kommunikere korrekt og retvisende om bæredygtige initiativer? Så tag fat i Malene Køster Lasthein, Chef for Bæredygtighed og Strategi ved Transition.