Kategori: Antropologi

Furgy

Som en del af Clean Energys projekt Furgy Clean Innovation, har Transition ydet energiantropologisk rådgivning med henblik på at højne den sproglige energiforståelse blandt ingeniørstuderende i Tyskland og Danmark.

Skabe indblik i sprogbruget

Furgy er et brugerstudie, som søger at skabe et indblik i, hvordan brugerne forholder sig til sprogbruget inden for ny energiteknologi. Brugere som ikke arbejder med disse nye energiteknologier til daglig, kan have svært ved at forstå det sprog, der bruges omkring det.

Fremgangsmåde

I forbindelse med Cleans ønske om at undersøge hvilke værdier brugerne tillægger det anvendte sprog, har Transition ydet rådgivning i, hvordan en sådan undersøgelse kan gribes an.
Ud fra Transitions rådgivning har Clean taget afsæt i en kvalitativ, empirisk fremgangsmåde og afholdt workshops i brugernes eget hjem. De udvalgte informanter er blevet interviewet og har deltaget i en observation, hvor de har fremvist de eksisterende energiteknologier i deres hjem.

Fremme forståelsen af sprogbruget

Fokus har været på det sprogbrug, som brugerne møder både bevidst og ubevidst i hverdagen. Dette kan være igennem medier såsom reklamer og salgsbrochurer, der er med til at skabe og påvirke brugernes forskellige opfattelser inden for ny energiteknologi, før de endda ved, om der er et eksisterende behov.
Disse undersøgelser skal fremme forståelsen af sprogbruget inden for de nye energiteknologier blandt brugerne i grænseområdet.
Projektet har til formål at styrke innovationen inden for Clean Energy og på denne måde styrke virksomheder i programregioner ved hjælp af grænseoverskridende klyngeledelse.