Fredensborg Kommune

Transition har i samarbejde med Fredensborg Kommune arbejdet på at hjælpe små og mellemstore virksomheder i kommunen med at blive mere bevidste omkring deres energiforbrug.
Mange virksomheder er ikke klar over omfanget af deres forbrug i dagligdagen, Transition har derfor fungeret som en hjælpende hånd i processen omkring at øge bevidstheden og opmærksomheden omkring effektivisering af energiforbruget.

Tilpasset den individuelle virksomhed

I hver virksomhed har Transition stået for at screene bygningen for energibesparelsespotentialer og dernæst udføre en rapport. De forslag, der indgår i rapporten er op til virksomhederne selv, om de ønsker at udføre.
Potentialer for energibesparelser kan for eksempel være konvertering til LED belysning, optimering af ventilation eller udskiftning af oliefyr. Her bliver der udført beregninger, udregnet nøgletal, blandt andet en forventet tilbagebetalingstid og en forventet investering.
Transition gennemgår bygningerne med udgangspunkt i virksomhedens behov og tilpasser en screening herefter.

Energiantropologisk arbejde

Ud over den tekniske del i form af screening, beregning og rapport, har Transition også udført energiantropologiske interviews.
Dette er med henblik på at skabe en rød tråd igennem hele projektet, blandt andet for at kortlægge virksomhedernes behov og efterfølgende at samle op på det udbytte de har fået.
Hvis en virksomhed vælger at gå videre med et forslag, vil Transition også stå for udarbejde en konkret løsning samt indhentning af tilbud.
Målet er at øge bevidstheden omkring energieffektivisering og de besparelser, der kan opnås.