Kunde: Ferrodan Jernstøberi
Opgaveperiode: 2016-2017

Ferrodan jernstøberi

Ferrodan har haft et ønske om at reducere deres energiforbrug. Det har derfor været Transitions opgave at implementere energiledelse og dermed strukturere deres langsigtede arbejde med energibesparelser.
Dette resulterede i en ISO 50.001 certificering uden anmærkninger, og en årlig besparelse på 1.500.000 DKK på baggrund af en reduktion i PSO-afgiften.

Procesforløbet

Første led i processen var at afholde workshops med henblik på at udarbejde en
energimålsætning. Det var vigtigt for processen at inkludere medarbejderne, så det blev en fast del af deres hverdag.
Der skulle derfor laves en teknisk energigennemgang, en kortlægning over energistrømme og det væsentligste forbrug helt ned til delprocesser.
Der blev udført en tilbundsgående screening, for at lave en langsigtet prioritering af alle projekter, som skal gennemføres med en tilbagebetaling inden for fem år.

Et stærkt udgangspunkt skal sikre succes

For løbende at kunne forbedre indsatsen, har Transition fastlagt en baseline og EnPI’er (energy performance indicators). Dette er et brugbart værktøj, der udarbejdes én gang for løbende at kunne følge udviklingen af energiforbruget og eventuelle udsving.
Ved at lave en baseline, kan man måned for måned følge udviklingen og sammenligne resultaterne med udgangspunktet.
Der er udarbejdet en håndbog i energiledelse, der skal fungere som et praktisk værktøj, alle medarbejdere kan implementere som en naturlig del af arbejdsprocessen.
Der er nu udarbejdet en prioriteret indsats for at komme hele vejen rundt.

Fleksibel samarbejdspartner

Hos Transition har det været højeste prioritet at være en fleksibel samarbejdspartner, hvor fokus har været på at løse opgaverne helt efter Ferrodans behov.
Dette har været med fokus på Ferrodans forretning og økonomi, og der er udarbejdet en prioriteret plan, for at påvirke deres likviditet mindst, men give den størst mulige effekt.

 

ferrodanlogo