Kunde: Idé-Pro
Opgaveperiode: 08.2017 – 12.2017

Idé-Pro ville gerne nedbringe deres energiforbrug og bad derfor Transition om hjælp til at implementere og vedligeholde ISO 50001. Idé-Pro laver prototyper og mindre emner af plast og letmetal.

Kortlægning i en hurtigt voksende virksomhed

Transition havde oprindeligt hjulpet Idé-Pro med at få ISO 50001-energiledelsessystem og kontaktede os igen året efter for at blive genauditeret.

Som led i auditeringen kræver Energistyrelsen, at virksomhed og ledelsessystemet bliver kortlagt. Da Idé-Pro var vokset en del, var kortlægningen noget mere omfangsrig end normalt ved en genaudit.

Projektlederansvar gav overblik
Vi var projektleder i hele processen med genauditeringen. Vi kortlagde, beregnede og beskrev alle identificerede projekter og stod for korrespondancen mellem Idé-Pro, Energistyrelsen og auditører.

Desuden udførte vi sammen med Idé-Pro en energigennemgang af virksomheden og ledelsessystemet. Den gav os overblik over alle maskiner og deres energiforbrug, og vi kom med en række forslag til energibesparende projekter og beregninger.

Resultatet
Som afslutning på processen udarbejdede vi et værktøj, hvor Idé-Pro kan følge og fejlsøge i deres energiforbrug. Det har – sammen med implementeringen af ISO 50001 og den viden, energiledelsestiltaget har givet virksomheden – været af stor værdi for Idé-Pro.