Kunde: Københavns Kommune
Opgaveperiode: 2018
Kategori: Adfærd Antropologi

Energirigtig adfærd i daginstitution Landsbyen

Københavns Kommune har et mål om at reducere 40 procent af kommunens energiforbrug inden 2025, og det involverer også daginstitutionerne. ”Energijagten,” er navnet på et pilotprojekt i daginstitutionen Landsbyen, hvor Transition har udarbejdet et forløb, som i fremtiden kan blive brugt til at sætte fokus på energirigtig adfærd i daginstitutionerne.

Det er ikke nok at lave energirenoveringer i kommunens bygninger, hvis Københavns Kommune skal nå sin klimamålsætning. Det kræver også bevidsthed om energirigtig adfærd. ”Energijagten” blev igangsat af Børne – og Ungdomsforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb og daginstitutionen Landsbyen, og de fik hjælp af Transition til at sammensætte forløb, der kunne give både børn og pædagoger i institutionen gode, energirigtige vaner.


Håndgribeligt materiale

Forløbet bestod af forskellige aktiviteter, som pædagogerne kunne lave med børnene, hvor de gennem leg og læring fik viden om, hvad energi er, og hvordan man kan spare på det unødvendige energiforbrug. Der var fokus på, at materialet skulle være enkelt og fleksibelt, så pædagogerne kunne tilpasse forløbet en travl dagligdag i Landsbyen. Materialet krævede minimal forberedelsestid, og aktiviteterne var inddelt i temaer med korte beskrivelser. Herudover bragte forløbets aktiviteter fire temaer i spil fra de pædagogiske læreplaner: ”Natur, udeliv og science,” ”kommunikation og sprog,” ”krop, sanser og bevægelse” og ”social udvikling.”

Øget bevidsthed om energirigtig adfærd
Pædagogerne oplevede, at forløbets redskaber lagde op til gode snakke med børnene, og at både børnene og pædagogerne selv blev mere opmærksomme på forbrug i dagligdagen. Samtidig syntes de, at materialet var overskueligt at bruge. Det står klart, at det forløb, som Transition har udarbejdet, er i stand til at skabe bevidsthed om energirigtige vaner hos både børn og pædagoger, og Københavns Kommune har på baggrund af projektet valgt at udbrede materialet til andre daginstitutioner i kommunen.