Kunde: Energistyrelsen
Opgaveperiode: 07.2016 – 12.2016

Casebanken

I samarbejde med Energistyrelsen, har Transition udarbejdet inspirationshistorier fra helt almindelige borgere, som har lavet energirenoveringer på deres huse.

Resultater:
34 cases udarbejdet og uploadet på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk. Der blev gennemført interview og beregnet specifikke energibesparelser for alle.

Se Casebanken her: Casebanken

Udarbejdelse af historier

Disse inspirationshistorier er en del af casebanken på sparenergi.dk, hvor interesserede kan læse om de udvalgte borgeres egne erfaringer med forskellige energirenoveringstiltag. I udarbejdelsen af disse historier, har Transition udført interviews med borgerne, omkring hele processen fra start til slut, samt hvilken rådgivning de modtog for at påbegynde renoveringen, og hvilke specifikke udfordringer og fordele de oplevede i forbindelse med deres projekt.
Fortællingerne er således ment som inspiration fra én borger til andre. På den måde kan andre borgere få et troværdigt og personligt indblik i, hvilke erfaringer husejere med lignende problematikker eller samme hustyper har gjort sig, inden de selv overvejer at udføre en energirenovering.

Overblik

Hver case indeholder et overblik over, hvad investeringen har kostet, hvilket komfortmæssigt afkast der har været, og hvor stor en eventuel besparelse har været i varme- og elforbruget. Ud over de tekniske beskrivelser, er der også en kort præsentation af husets beboere, for at fremme troværdigheden overfor nye borgere, der ønsker en energirenovering, og for at få et indblik i, hvilke og hvor mange personer, der bor i huset.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at give private borgere inspiration til at udføre en energirenovering i deres eget hjem ud fra andre borgeres personlige erfaringer.