Kunde: Nikolaj Storm
Opgaveperiode: 2023
Ansvarlig: Freja Schov

Hos Nikolaj Storm arbejdes der ambitiøst og passioneret mod drømmen om at være et brand med cirkulære løsninger. Men hvordan realiseres det i en branche, hvor der stilles større krav til transparens i forsyningskæden, ansvarlig udvinding af materialer og dokumentationskrav? Dette har Transition hjulpet med gennem to tiltag.  

Over de sidste to måneder har Transition rådgivet modebrandet Nikolaj Storm gennem et struktureret forløb, hvor der er blevet kortlagt processer og udarbejdet idéer til kommunikative løsninger.  

Nikolaj Storm er et ungt streetwear brand, der bestræber sig på at passe på vores ressourcer og holde niveauet af skadelige stoffer nede. Derfor forsøgte de at implementere fire tiltag fra brandets begyndelse: ”Alterations”, ”Repairs”, ”Get Upstormed” og ”Recycling”. Tanken bag disse var bl.a. at give kunderne mulighed for at reparere og transformere tidligere købt tøj og dermed forlænge tøjets levetid. 

Heri lå en af de primære problemstillinger. Hvordan kunne de få deres allerede gode tiltag til at skinne igennem? 

Blueprint af Nikolaj Storm 

Transition introducerede Nikolaj Storm til værktøjet service blueprint. Et service blueprint er en illustration af virksomheden, som bruges hyppigt til digitale platforme, og giver et overblik af kundens rejse og virksomhedens forskellige tiltag. Det interne værktøj kortlagde Nikolaj Storms processer med henblik på sine kunder, fysiske studio, digitale platforme, produktion og leverandører samt baggrundsprocesser. Det gav en forståelse af værdikæden, der kreerede nye idéer til understøttelsen af de cirkulære løsninger hos Nikolaj Storm. 

Kommunikations guide 

Derudover faciliterede Transition en kommunikationsworkshop for Nikolaj Storm, der introducerede dem til grøn markedsføring og lovgivningen herom. Efter workshoppen blev der udviklet en kommunikations guide med redskaber til, hvordan man kan gøre brug af grøn markedsføring på den korrekte måde. Især dokumentationsførelse af initiativer på Nikolaj Storms sociale platforme og website blev tydeliggjort i denne guide. 

Dertil har vi skabt en strategi for, hvordan Nikolaj Storm i fremtiden kan indføre bæredygtige tiltag i takt med, at brandet vækster. På den måde fik Transition hjulpet Nikolaj Storm med at bygge fundamentet for de næste skridt, så han kan fortsætte rejsen med sine initiativer. 

Vil I også have en dybere indsigt i jeres virksomheds værdikæde eller rådgivning i, hvordan I kan kommunikere korrekt og retvisende om bæredygtige initiativer? Så tag fat i Malene Køster Lasthein, Chef for Bæredygtighed og Strategi ved Transition.