Kunde: Lifeshelter
Opgaveperiode: 2016
Ansvarlig: Line Nørmark
Ansvarlig: Rasmus Jakobsen

Evershelter

Evershelter har, som et alternativ til flygtningelejre, udviklet den bæredygtige og velisolerede teltkonstruktion Lifeshelter. Et gennemsnitligt telt i flygtningelejre kan holde i op til 9 måneder, hvorimod Lifeshelter kan holde i helt op til 15 år. Lifeshelter forbedrer dermed markant levevilkårene for beboere i flygtningelejre med sin holdbare struktur og lange levetid.

Indeklimamålinger og målinger i felten

Transition har udført en lang række tests under udviklingen af Lifeshelter, samt ageret tovholder på styrke- og brandtest. Der er blandt andet udført kontrollerede indeklimamålinger i Danmark, men også foretaget målinger i felten, i Uganda og Irak.
Det var vigtigt at foretage målinger i forskellige klimaer, for at sikre at Lifeshelter kan tilpasses lokale forhold.

Indeklimasimuleringer

Målingerne fra henholdsvis det kontrollerede miljø og felten blev sammenholdt med simuleringsprogrammet BSIM. Efter at test- og simuleringsresultater blev bekræftet at stemme overens, kunne den videre udvikling af Lifeshelter fortsætte.

Beregninger på energiforbrug og genanvendelse

Transition har stået for beregninger på energiforbruget, for blandt andet at finde ud af, hvad det koster at varme shelteret op. Der er også udført beregninger på, hvordan Lifeshelter kan genanvendes, eksempelvis som efterisolering i bygninger.
På den måde kan Lifeshelter indgå som langsigtet energibesparelse i andre projekter, efter at have udtjent sin primære funktion som beboelse i flygtningelejre.
Hele processen er koordineret i tæt samarbejde med Evershelter, hvor indsatsen løbende er tilpasset forretningens udvikling.

 

”Evershelter arbejder sammen med Transition, fordi de både kan håndtere den tekniske projektledelse, som generalister, og samtidigt er specialister inden for energi og indeklima.”

Jakob Christensen
CEO Evershelter

evershelter logo