Kategori: Bygninger

Energirenovering i offentlige institutioner i Favrskov Kommune

Offentlige bygninger har et stort potentiale i at spare mere på deres energiforbrug og i den forbindelse står Transition for at energirenovere udvalgte bygninger i Favrskov Kommune.

Transition favner hele processen

Bygningerne som Transition er involveret i, er udvalgt på baggrund af deres energiforbrug i forhold til type af institution, størrelse osv. Første proces efter udvælgelsen var at få dem screenet for besparelses potentiale inden for energiforbedringer, men med et sekundært øje for driftsoptimering og vedligehold. Efter gennemgang har Transition beregnet og gennemgået de foreslået projekter med kommunen, for dernæst at stå for indhentning af tilbud fra håndværkere, kontrahering, byggestyring, implementering af de energibesparende tiltag, samt at sikre at energitilskuddet blev hjemsøgt. De typiske projekter har været udskiftning af vinduer og pumper, renovering af ventilationsanlæg samt isolering og belysning. Efter implementering sikrer Transition at få kvalitetssikret tiltagene, for en ordentlig aflevering til bygherre.

Fokus på energiforbedringer

Der er et stort fokus på at forbedre eller udskifte de elementer, som har et stort energibesparelsespotentiale. Belysning og ventilation er blandt andet et af elementerne og især på et af bibliotekerne, som har døgnåbent, har der været væsentligt potentiale. Da biblioteket har døgnåbent er brugstiden er væsentligt stor, hvilket medfører at lyset er tændt rigtig mange timer. Derfor er belysningen også her blevet udskiftet med LED, der både har et lavere energiforbrug samt en længere levetid, der er gavnligt for de mange brændetimer, da loftshøjden også besværliggør løbende udskiftning af defekte lyskilder, og levetiden dermed også har en væsentlig betydning her.