Kunde: Folkekirken Voldum-Rud
Opgaveperiode: 2022
Ansvarlig: Jonas Mølgaard
Ansvarlig: Martin Svidt Pej

I folkekirken er der et øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Dette er eksemplificeret i folkekirkens 5 klimamål, der blandt andet indeholder et mål om at reducere CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger. Derfor var det naturligt, da præstegården i Voldum skulle renoveres, at have et stort fokus på at energioptimere bygningen med det formål at opnå lavenergi status.  

Da sognepræst René Høeg i 2020 flyttede ind i den totalrenoverede præstegård i Voldum, var det derfor med overbevisningen om, at bygningen var komplet energioptimeret. Dette var imidlertid ikke tilfældet. Efterhånden som elregningerne kom ind ad døren, blev det klart for René Høeg, at den nyrenoverede præstegård ikke var så energioptimeret som forventet.  

Derfor kontaktede Folkekirken Voldum-Rud Transition for at få hjælp med klarlægningen af energiproblemerne. Der blev herefter udarbejdet en grundig screening af alle Voldum præstegårds energiprocesser i den 300 m2 store bygning. Herunder en screening af det nyetablerede solcelleanlæg så vel som gulvvarme, jordvarmepumpe og ventilationsanlægget. 

Energiscreening

Transition kunne hurtigt konkludere at energisystemerne, som var installeret, ikke fungerede hensigtsmæssigt. Gulvvarmeanlægget blev derfor indreguleret korrekt således at varmen, der sendes igennem gulvvarmekredsene nu, bliver udnyttet langt mere optimalt. Dertil blev der identificeret to overflødige cirkulationspumper, som blev fjernet, hvilket bidrog til en større energieffektivitet.  

Ventilationsanlægget fik tilkoblet en ny styringsmodel, så det på denne måde kunne opretholde et langt bedre indeklima samt komfort i boligen. Dette bidrog også til en mere intelligent styring af systemet. Jordvarmepumpen blev derudover indreguleret med de korrekte indstillinger, så varmepumpens drift blev optimeret i forhold til bygningens behov og brug. Derudover blev en varmeføler installeret i varmtvandsbeholderen. Denne føler giver et mere præcist målepunkt til regulering af varmepumpens drift, hvilket forventes at energieffektivisere anlægget. 

Optimering af solcelleanlæg

Derudover havde præstegården i Voldum installeret brandnyt solcelleanlæg, som skulle bidrage med billig og bæredygtig strøm. Anlæggets effektivitet var dog ikke som ønsket, og Transition screenede derfor anlægget for at identificere eventuelle problemer.  

Det kunne konstateres at anlægget var blevet installeret for tæt på et skovområde, hvilket resulterede i at anlægget stod i skygge på visse tidspunkter af døgnet. Derudover var der blevet dannet en belægning af skidt på anlægget grundet nedfaldet fra træerne. Dette nedsatte den samlede elproduktion yderligere. Det blev derfor besluttet at beskære skovområdet og rense panelerne således solcelleanlægget fik helt optimale driftsforhold. Den beskårede skov blev derefter omdannet til billehotel til stor gavn for biodiversiteten i området. 

Hvis I står overfor en energioptimering af jeres bygninger, så hiv fat i Jonas Mølgaard eller Martin Pej, som kan guide jer igennem et forløb som dette.