Kunde: Fredensborg kommune
Opgaveperiode: 2017

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

I Fredensborg Kommune har en række små og mellemstore virksomheder modtaget en energiscreening, samt en energirapport. Samtidig har Transition udført en energiantropologisk undersøgelse.

Modenhedstyper giver indsigt

Undersøgelsen trækker tråde til Grøn Omstillingsfonds fire modenhedstyper. Hvis en virksomhed kan placeres på en bestemt modenhedstypologi, kan man få en større indsigt i, hvilken energirådgivning, man skal give til lignende små og mellemstore virksomheder. Med udgangspunkt i disse modenhedstyper har analysen bidraget til et identifikationsværktøj, som kan anvendes fremadrettet i holistisk energirådgivning.

Tværfaglig proces ud fra en holistisk tilgang

Hele projektet er en tværfaglig proces baseret på den holistiske tilgang, hvor energiantropologien og den tekniske energirådgivning kan bidrage til hinanden med opmærksomhedspunkter. Når man vil undersøge energiadfærd, er det inden for den holistiske tilgang vigtigt, at man forstår den kontekst adfærden indgår i og de faktorer, der strukturerer og påvirker denne adfærd.

Realisering af energibesparelser

De energiantropologiske undersøgelser indgår i et større projekt i Fredensborg Kommune, hvor målet er at realisere energibesparelser i små og mellemstore virksomheder, samt at udbygge, opkvalificere og formidle den læring og viden, som er blevet lagt.
Det overordnede formål er at skabe en række værktøjer, som Transition kan bruge til fremtidig energirådgivning af små og mellemstore virksomheder.

Formålet med undersøgelsen:

  1. Motivation for at energioptimere
  2. Hvilke overvejelser hver enkelt virksomhed har gjort sig før og efter energiscreeningen
  3. Hvad virksomheden tænker om, og hvordan den arbejder med energi i det daglige
  4. Hvilke udfordringer, de ser i forhold til at arbejde med energioptimering og grøn omstilling

 

Læs om vores tidligere projekt i Fredensborg her:

Fredensborg Kommune SMV’er