Kunde: ViSSEVASSE
Opgaveperiode: 2022

Hvordan kan en virksomhed, der sælger plakater og puslespil, gøre sin forretningsmodel mere cirkulær og opnå en grøn certificering? Transition har hjulpet design- og papirstudiet ViSSEVASSE med netop dette gennem et skræddersyet forløb i Grøn Cirkulær Omstilling (GCO).

Skovrydning er i dag en af verdens største klimasyndere. Når store skovarealer omlægges til landbrugsjord, eller træer fældes hurtigere end den løbende tilvækst, bliver skovene nemlig til en enorm CO2-kilde fremfor et CO2-dræn. Samtidigt kan skovrydning have katastrofale konsekvenser for de mennesker og dyr, hvis livsgrundlag afhænger af skoven.

Hvorvidt verdens skove drives bæredygtigt eller ej har derfor en afgørende betydning – og det bestemmes bl.a. af, hvordan vi som forbrugere og private virksomheder handler. Med intentionen om at etablere en endnu grønnere forretningsmodel, end de allerede har, og samtidigt legitimere deres arbejde gennem en B Corp-certificering valgte ViSSEVASSE at deltage i et GCO-forløb.

En omfattende og grundig kortlægning

Til at strukturere sit arbejde i GCO-forløbet besluttede ViSSEVASSE i samarbejde med Transition at anvende vurderingsværktøjet B Impact Assessment af B Corp. Udover at være nyttigt til at skabe overblik og anskueliggøre nye muligheder, kan værktøjet nemlig klargøre virksomheder til en B Corp-certificeringsproces. Med henblik på at finde en ny, mere cirkulær forretningsmodel, der egnede sig til netop ViSSEVASSE, blev en workshop med alle fuldtidsansatte fra virksomheden afholdt.

Denne workshop havde to formål: at etablere en fælles forståelse af, hvad bæredygtighed i ViSSEVASSE er, og at undersøge, hvordan ViSSEVASSE kan forbedre sin forsyningskæde. Desuden blev hele virksomhedens ressourceforbrug kortlagt – herunder dens anvendelse af emballage.

En ny forretningsmodel med øget fokus på leverandører og emballage

På baggrund af workshoppen valgte ViSSEVASSE at arbejde videre med et allerede eksisterende fokus: miljøvenlige råvarer, der produceres ansvarligt. Helt konkret vil virksomheden i fremtiden kun benytte blæk, som er Svanemærket eller plantebaseret, og træ, der er FSC-mærket. Til at sikre udvælgelsen af samarbejdspartnere, der deler ambitionerne om bæredygtig og miljøvenlig produktion, blev en supplier screening policy og en code of conduct udarbejdet.

Endeligt medførte kortlægningen af virksomhedens emballageanvendelse, at ViSSEVASSE nu er i dialog med sine leverandører om at reducere mængden af emballage samt finde erstatninger for plast. Transition hjalp alt i alt ViSSEVASSE med at styrke sin bæredygtige profil og ikke mindst forberede sig til en B Corp-certificering – en proces, virksomheden på nuværende tidspunkt undergår.

Ønsker I at få dybere indsigt i jeres virksomheds værdikæde og arbejde med at tilstræbe bæredygtighed eller har I brug for rådgivning i at opnå en grøn certificering? Så tag fat i Malene Køster Lasthein, Chef for bæredygtighed og strategi.