Kunde: Gladsaxe Kommune
Opgaveperiode: 2018 - 2019

Sunde etageboliger er fremtidens etageboliger

Hvordan får beboerne i almennyttige etageboliger et godt indeklima samtidig med en mindre varmeregning? Og hvordan sikrer boligselskabet en fremtidig løsning med sunde og energieffektive boliger? Transition har undersøgt den problematik og givet et bud på håndtering af den sammen med Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe.

Et kendt problem i almennyttige boliger er, at energirenoveringer ofte medfører huslejestigninger og opsætning af synlige tekniske installationer i beboernes hjem. Derfor er lejere tilbøjelige til at stemme nej til energirenovering, og det er hovedårsagen til, det er vigtigt at inddrage beboerne i processen om at skabe sunde etageboliger. Det giver blandt andet en forståelse for, hvad de selv får ud af at sige ja til merudgiften, for eksempel et mindre energiforbrug og bedre komfort. Inddragelse af borgerne er kernen i projektet med sunde og energirigtige etageboliger i Gladsaxe Kommune.

En helhedsorienteret tilgang med fokus på sunde boliger
Transitions tilgang til projektet er helhedsorienteret, hvor der tages højde for både den tekniske løsning, indsamling af data og kortlægning af beboernes adfærd. Vi har udført en omfattende dataanalyse med indeklimamålinger, varme- og elmålinger, som kombineres med en antropologisk undersøgelse. Denne tilgang bidrager til at afprøve hypoteser og afdække mønstre om energiforbrug og beboeradfærd. Ud over det designer og tester Transition konkrete aktiviteter, der skal optimere bygningsdriften og udvælger de tekniske løsninger, der giver de bedste forudsætninger for energirigtig adfærd hos beboerne.

Succeshistorien er håndgribelige tiltag, der virker
Løsningen er et katalog over effektive tiltag, der er afdækket ved den kombinerede dataanalyse og antropologiske undersøgelse i boligafdelingen – konkrete adfærdsindsatser som kan skaleres og overføres til andre boligafdelinger. Hertil kommer et nyt koncept for samarbejder med boligafdelinger i Gladsaxe, hvor man samkører drift, tekniske løsninger og beboeradfærd.