Markedsanalyse af konceptet HyProvide P1

Green Hydrogen har udviklet det bæredygtige koncept HyProvide P1, et modulbaseret
elektrolyseanlæg til produktion af brint. HyProvide P1 er en mobil station, der skal levere
elektricitet til eksempelvis steder med mangel på samme eller fungere som en bank til
oplagring af energi.

Screening over Porters 5 forces skal give overblik over HyProvide P1’s potentiale

Transition har foretaget en dybdegående markedsscreening af Green Hydrogens
HyProvide P1 ud fra Porters 5 forces for at klarlægge mulighederne for konceptet samt
hvor konceptet positionerer sig på verdensmarkedet. Transition har dermed foretaget en
analyse af

• Markedets eksisterende produkter
• Substituerende produkter
• Potentielle nye produkter
• Kunder
• Leverandører

Fokus var at klarlægge markedet hvori HyProvide P1 befinder sig. Dertil har Transition
opstillet en række anbefalinger for hvordan HyProvide P1 udnytter sit fulde potentiale.
Markedsscreeningen udgør det indledende arbejde til en fyldestgørende komparativ
industrianalyse.

Markedsscreeningen klarlægger udfordringer, som er vigtige at løse

Transitions arbejde med den indledende markedsscreening har klargjort en række
udfordringer for Green Hydrogens HyProvide P1, som er vigtige at løse for at udnytte
potentialet til fulde. Det drejer sig blandt andet om HyProvide P1’s kundesegment,
udvikling af produktet samt at følge med den hurtige udvikling, der er i vores samfund.
Derfor er Transitions vigtigste konklusion at Green Hydrogen skal holde fingeren på pulsen
og holde sig opdateret på markedet. En markedsscreening skal foretages løbende for hele
tiden at kunne følge med tidens tendenser.

 

 

Klik på billedet og læs mere om Greenhydrogen