Kunde: Silkeborg Kommune
Opgaveperiode: 2019
Tags:

Indeklimaplan for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Transition har udarbejdet en strategisk indeklimaplan til Silkeborg Kommune, så de på en nem og effektiv måde kan sikre et sundt indeklima i kommunens folkeskoler.

En masseundersøgelse af indeklimaet på danske folkeskoler foretaget af DTU viser, at I 91 procent af landets klasselokaler bliver myndighedernes grænse for CO2-koncentrationen på 1000 ppm, overskredet i løbet af en skoledag. Et dårligt indeklima medfører ikke kun lummer lugt af sved og madpakker – det går ud over elevernes indlæring og koncentration.

En elevs præstationsevne falder med 9 procent i et dårligt indeklima. Det betyder, at elever, populært sagt, kan vinde et års pensum, hvis de opholder sig i et sundt indeklima i løbet af deres 10-årige folkeskoletid. Med afsæt i denne viden har Realdania indkaldt i alt 12 kommuner til at udarbejde en strategisk indeklimaplan for folkeskolerne i deres kommune.

Som en del af den strategiske indeklimaplan for Silkeborg Kommune har Transition udarbejdet et værktøj til at kortlægge det sandsynlige indeklima i et lokale. Formålet er, at kommunen på en effektiv måde kan få overblik over skolernes indeklimaprofiler på lokaleniveau, og derved prioritere de årligt afsatte ressourcer til indeklimarenovering til de steder hvor de skaber den største forandring.

 

Et simpelt værktøj

Værktøjet er et spørgeskema, som skal udfyldes mens man går rundt og inspicerer lokalet. Der er spørgsmål til de fire primære indeklimaområder: Det termiske indeklima, det atmosfæriske indeklima, belysning og akustik. Der er billeder og guides, så man ved, hvad man skal se efter, og spørgeskemaet er brugervenligt så eksempelvis en lærer eller en teknisk servicemedarbejder på skolen kan kortlægge et lokale på omkring 15 minutter.

Skemaet kan naturligvis ikke måle det præcise indeklima, men det kan give en klar og tydelig indikation på det. Resultaterne for lokalerne på de forskellige skoler ender i et program, der kan vise en indeklimaprofil, herunder en karakter for de fire parametre, for hver skole. Her kan Silkeborg Kommune danne sig et overblik over skolerne og finde ud af, hvilke der med al sandsynlighed har størst behov for en indsats.

I Danmark er det kommunernes ansvar, at indeklimaet i deres folkeskoler er i orden. Med 32 folkeskoler ville det for Silkeborg Kommune være omfattende, dyrt og tidskrævende at skulle måle indeklimaet i alle kommunens klasselokaler. Med værktøjet kan kommunen hurtigt få prioriteret og igangsat en indsats for et bedre indeklima og derved gå fra en reaktiv tilgang til arbejdstilsynets påtaler til en proaktiv tilgang, hvor arbejdstilsynet kommes i forkøbet. 

 

Tværfaglige metoder

Værktøjet er først og fremmest udarbejdet på baggrund af bred erfaring og eksisterende viden om indeklima. Herudover er der brugt antropologiske metoder i form af interviews med lærere på testskolerne om deres oplevelse af indeklimaet. Viden herfra er blevet brugt til at udvikle værktøjet og bestemme, at eksempelvis det atmosfæriske og det termiske indeklima skulle vægtes højere i programmet, fordi det er det, der opleves som mest generene ude på skolerne.

Transition har også indsamlet måledata i 13 klasselokaler for at teste og sikre, at værktøjets forudsigelse af det sandsynlige indeklima er i relativ overensstemmelse med det faktiske indeklima. Derved er værktøjet i stand til at danne beslutningsgrundlag for Silkeborg Kommunes indsats på indeklimaområdet.