Opgaveperiode: 2023
Ansvarlig: Nicolaj Bøgh
Kategori: Bygninger Indeklima

Indeklimaet er en udfordring på mange danske skoler og i daginstitutioner. I samarbejde med DCUM og Realdania har Transition udviklet et værktøj, der kan kortlægge bygningers indeklima og dets forbedringsmuligheder. Værktøjet er blevet brugt til at screene indeklimaet i flere kommuner på tværs af landet. 

Indeklimaværktøjet giver et strategisk overblik over det sandsynlige indeklima i ens bygningsmasse. Indeklimaet illustreres indenfor de fire grundpiller af indeklimaet; visuelt, akustisk, atmosfærisk og termisk indeklima, i en detaljegrad helt ned på lokaleniveau.   Værktøjet kan effektivt give et overblik over tilstanden i en kommune generelt, på de enkelte folkeskoler, institutioner og i specifikke lokaler. Desuden er værktøjet i stand til at estimere omkostningerne forbundet med forbedringer af indeklimaet. 

Indeklimaeksperter har været med til at præcisionsteste værktøjet overfor almindelige indeklimamålinger. Dette viste et sammenfald på 93%, hvorfor værktøjet er ret præcist, selvom det kræver forholdsvis få målinger. 

 

Hyppigt anvendt i landets kommuner 

Værktøjet bliver allerede brugt i en række kommuner, som tæller blandt andet Frederikshavn Kommune, Ringsted Kommune, Hørsholm Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune og Kolding Kommune. 

Indeklimaværktøjet har på nuværende tidspunkt kortlagt indeklimaet på 208 folkeskoler og i 269 daginstitutioner svarende til 19% af alle danske folkeskoler samt 6,7% af de danske daginstitutioner. Nederst findes et samlet overblik over de kommuner, der har brugt værktøjet til at screene henholdsvis skoler og daginstitutioner. 

Indeklimaværktøjet er blevet udviklet, således at det i dag kan anvendes til at screene skoler, daginstitutioner og plejecentre. Værktøjet til skoler er, under ledelse af DCUM, desuden blevet videreudviklet til programmet IK-tjek, som er gratis tilgængeligt. Vi tilbyder ligeledes screeninger med IK-tjek. 

Ønsker I også at få indsigt i indeklimaet i jeres bygninger? Så tag fat i Nicolaj Krogsbæk Bøgh, Chef for Energi og Indeklima ved Transition, for at høre mere om jeres muligheder. 

 

Skoler:  

Silkeborg:                                   32 

Ringsted                                     11 

Hørsholm                                   5 

Ballerup                                      9 

Frederikshavn                           15 

Kolding                                       25 

Herning                                      26 

Randers                                      19 

Aalborg                                       32 

Glostrup                                     5 

Ringkøbing Skjern                    26 

Skanderborg                             3 

 

Daginstitutioner: 

Silkeborg                                    53 

Randers                                     58 

Aalborg                                      46 

Frederikshavn                          12 

Kolding                                      51 

Herning                                     24 

Ringsted                                    25