Kunde: Københavns Kommune
Opgaveperiode: 2021-2022

I dette projekt har Transition udviklet et inspirationskatalog for Københavns Kommune, over urbane symbioser. Urbane symbioser er lokale virksomheder, som samarbejder om at gøre den ene virksomheds affald til en anden virksomheds ressource med restressourcer, som oftest findes i byer. 

I Københavns Kommune udgør erhvervsaffald en tredjedel af kommunens samlede affaldsmængde. Over halvdelen af det sendes til forbrænding – selvom det er egnet til at blive genanvendt som en ressource. En af målsætningerne i Københavns Kommunes affaldsplan (Cirkulær København Ressource- og Affaldsplan 2024) er at genanvende 70% af erhvervsaffaldet. For at kunne give de lokale erhvervsdrivende inspiration til, hvordan deres affald kan blive til ressourcer har Transition kortlagt eksisterende symbiosesamarbejder. Kortlægningen er blevet et inspirationskatalog, som viser symbioser primært fra København, men også med eksempler fra andre byer. 

Urbane symbioser bliver håndgribelige  

Inspirationskataloget viser 40 eksempler på urbane symbioser, hvor virksomheder samarbejder om restressourcer. Ud af de 40 eksempler er 20 af virksomhederne interviewet med det formål at beskrive deres konkrete erfaringer og hvilke innovative måder, de indgår i symbioserne på. I kataloget kan man blandt andet læse om Vaer, der genanvender jeans til at producere sneakers, A Circular Design Studio, som laver pilleglas fra apoteker om til interiør og Kaffe Bueno, som laver kaffegrums til kosmetik.  

Inspirationskataloget skaber grobund for nye symbioser 

Det kan være svært at få lokale aktører til indgå i en symbiose, hvor erhvervsaffald bliver genanvendt, hvis ikke de ved, hvordan det skal gribes an eller hvilke potentielle samarbejdspartnere, der findes. Inspirationskataloget giver et nyt blik på affald som ressourcer og viser aktører, som andre erhvervsdrivende med affald kan tage kontakt til. 

Derudover indeholder inspirationskataloget en 7-trins-guide til, hvordan man kommer i gang med et symbiosesamarbejde. Her kan du læse Inspirationskatalog for urbane symbioser på dansk eller Urban symbiosis catalogue in english.

I både urbane og industrielle områder rundt om i landet er der store potentialer for at etablere symbiosesamarbejder med gavnlige effekter for både virksomhedernes ressourceforbrug og økonomi. Transition hjælper i hele processen, så hvis din virksomhed, kommune eller havn ønsker at lære mere om symbioser eller hjælp til at etablere symbioser, så tag fat i chef for Bæredygtighed og Strategi, Malene Køster Lasthein.