Kunde: Kalundborg Symbiosis
Opgaveperiode: 2019-2021

Cirkulær økonomi er et bæredygtigt alternativ til den take-make-waste-kultur, der hersker i langt de fleste industrier og som betyder, at alt for mange ressourcer går til spilde. Industrielle symbioser er essentielle for en mere bæredygtig tilgang til ressourcer. Men hvordan skaber man industrielle symbioser og sikrer deres forankring? Transition har udviklet en guide for Kalundborg Symbiosis, der besvarer netop disse spørgsmål.  

En industriel symbiose er en udveksling af ressourcer fx materialer, energi eller vand, mellem to eller flere virksomheder. Det er ressourcer, som i én virksomhed normalt bliver anset som affald, men som i en anden virksomhed kan blive genbrugt eller genanvendt, og fx erstatte jomfruelige materialer i en produktion. Det cirkulære partnerskab mellem symbiosens virksomheder gavner dem økonomisk, fx ved at reducere udgifter til ressourcer og affaldshåndtering samt ved at skabe en ekstra indkomst, hvor affald bliver til biprodukter. Det gavner også lokalmiljøet, da det kan være med til at skabe lokale arbejdspladser og bosættelser. For vores klode betyder det, at færre ressourcer bliver udvundet, mindre affald produceres og mindre CO2 udledes. 

For at understøtte udviklingen af flere industrielle symbioser, har Transition i et større samarbejde med Kalundborg Symbiosis, Baltic Industrial Symbiosis, EU og Interreg, udviklet en guide til facilitering af industrielle symbioser. Guiden har til formål at gøre det håndgribeligt for aktører at påbegynde eller fortsætte arbejdet med at skabe og udvikle lokale symbioser, hvor ressourcer genbruges og genanvendes på tværs af virksomheder. 

Et praktisk værktøj, virkelige cases og konkrete anbefalinger 

Guiden er henvendt til alle interesserede, men særligt til virksomheder og offentlige institutioner, små som store, der ønsker at undersøge, hvordan man kan skabe industrielle symbioser. Guiden kan også anvendes af nogen, der allerede er i gang med at facilitere symbioser, men er interesseret i at få inspiration eller gode råd. Første del af guiden består dels af;  

  • Viden om og anbefalinger til etablering, facilitering og drift af industrielle symbioser,  
  • Konkrete cases fra seks forskellige lande, herunder Kalundborg Symbiosis og Ressource City, der alle arbejder med at facilitere og udvikle industrielle symbioser. Guiden bygger især på viden og erfaring, som de har delt til udvikling af guiden. 

Guiden er altså praktisk, snarere end teoretisk. Den er en how-to, og giver alle aktører med interesse for industrielle symbioser og cirkulære partnerskaber et sted at starte.   

Hele guiden kan læses her

 

Vil du høre mere om guiden? Eller er om mulighederne for at arbejde med industrielle symbioser? Kontakt Malene Køster Lasthein, som er vores ansvarlige for cirkulær økonomi.