Kunde: Kolding Kommune
Opgaveperiode: 2019

Koldings største daginstitution blev bygget af genanvendte materialer

Hvordan kan man genanvende byggematerialer fra en gammel, nedrevet kaserne? Kolding Kommune havde et ønske om, at den nye daginstitution Kildemosen i høj grad skulle opføres af materialer fra den kaserne, der tidligere stod på grunden. Transition hjalp RGS Nordic, som stod for nedrivningen, med at undersøge hvert enkelt materiales muligheder for genbrug og genanvendelse.

Da Kolding Kommune i 2018 rev den gamle kaserne ned, var mursten, beton og vinduespartier blot nogle af de byggematerialer, man stod tilbage med. Som en del af EU-projektet ‘Bedre Brug af Byggeaffald’ skulle den gamle kaserne rives ned til fordel for en ny daginstitution, som skulle bestå af så mange af kasernens byggematerialer som muligt. RGS Nordic havde allerede kortlagt materialerne inden nedrivning, men én ting er at vide, hvilke materialer man har at gøre med, noget andet er at vide, hvad man kan gøre med dem. Dét undersøgte Transition.

Undersøgelse af de enkelte materialer er nødvendig
Det kan være svært at overskue, hvilke materialer der kan bruges igen i et nyt byggeri. Kan de recirkuleres? Hvordan gør man? Og hvilken værdi har de? I sådan en situation er det nødvendigt at gå ind og undersøge hvert enkelt byggemateriale nøje. Hvad kan de hver især bruges til i en ny bygning? Hvilke virksomheder kan gøre materialerne klar til genbrug eller genanvendelse? Hvad vil det koste? Hvordan formidles viden om materialerne til arkitekterne, som skal designe den nye bygning? Med udgangspunkt i undersøgelsen lavede Transition i samarbejde med RGS Nordic et produktkatalog til arkitekterne over alle materialerne og deres genbrugs- og genanvendelsesmuligheder.

En af Transitions kompetenceområder er cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi handler om at holde materialer i kredsløb så lang tid som muligt til den højest mulige værdi. Det handler om at sætte i stand til genbrug, og det handler om at genanvende. I byggebranchen er der ofte en masse gamle materialer, der bare bliver knust og brugt til vejfyld. Materialer som sagtens kunne være nyttige et nyt byggeri.

Bæredygtigt byggeri
Ved at undersøge genbrugs- og genanvendelsesmulighederne for hvert enkelt materiale fra kasernen og ved at udarbejde et produktkatalog gjorde Transition det muligt for Kolding Kommune og de prækvalificerede arkitekter at få et overblik over, hvordan den nye daginstitution kunne blive så cirkulært et byggeri som muligt.

I januar 2020 kunne daginstitutionen rykke ind i et nyt byggeri, hvor både træ, mursten, beton, brosten og asfalt var blevet genbrugt og genanvendt med fokus på cirkulær økonomi.