Kunde: Kommunernes Landsforening
Opgaveperiode: 2022
Ansvarlig: Kristoffer Slottved

Hvad udleder mindst CO2 – at renovere din bygning eller at bygge en ny? Og hvis det er renovering, hvilken form for renovering skal du så vælge for at udlede mindst muligt CO2?

Transition har udarbejdet et simpelt og effektivt værktøj for Kommunernes Landsforening, hvormed bygherrer kan få svar på netop de spørgsmål for den specifikke bygning, de står foran. Det udleder som oftest mindre CO2 at renovere eksisterende byggeri frem for at rive ned og bygge nyt. Værktøjets funktion er at give bygherrer et overblik over CO2-udledning, når eksisterende bygninger skal renoveres.  

Værktøjet giver et estimat over bygningens CO2–aftryk – både for drift og materialer 

For at sikre brugervenligheden inddragede Transition dem, der skal anvende værktøjet; nemlig kommunerne. Otte kommunale bygherrer testede en betaversion af værktøjet, og den endelige version er baseret på deres feedback. 

Værktøjet fungerer ved, at brugeren indtaster forskellige former for data om den specifikke bygning. Herefter giver værktøjet et samlet estimat over CO2-udledning fra: 

  1. Bygningens nuværende energiforbrug 
  2. Specifikke energirenoveringstiltag 
  3. Specifikke tiltag for dybdegående renovering af bygningen 

Værktøjet giver et overblik over bygningens samlede CO2-aftryk, hvor både driftsenergi og materialernes indlejrede energi er medregnet. 

De bedste renoveringsløsninger bliver synlige 

Med dét overblik kan bygherrer hurtigt og effektivt finde ud af, hvordan en eksisterende bygning skal renoveres, for at sikre det mindst mulige CO2 -aftryk. Det er vigtigt at understrege, at da værktøjet giver estimater, kan det ikke erstatte præcise LCA-beregninger. Men da disse beregninger både er dyre og tidskrævende, er det relevant med et værktøj til idéfasen af et byggeprojekt, som hurtigt kan vise, hvilken form for renoveringsløsning, der udleder mindst CO2 (eller om det i det konkrete tilfælde, faktisk er bedre at bygge nyt).  

Samtidig kan bygherrerne benytte værktøjet til at fremvise forskellige scenarier for lokale politikere og beslutningstagere. Alt i alt kan værktøjet gøre det nemmere at mindske CO2-udledningen, når kommunerne skal udvikle deres ejendomme.  

CO2 -renoveringsværktøjet ligger nu tilgængeligt på Kommunernes Landsforenings hjemmeside. Her kan du også finde Transitions videoguide til værktøjet.  

Står din virksomhed eller kommune og mangler rådgivning indenfor energi og indeklima? Eller vil du høre mere om CO2 -renoveringsværktøjet?  Så tøv ikke med at tage fat i rådgiver Kristoffer Slottved