Kunde: Pond
Opgaveperiode: 2020
Ansvarlig: Nicolaj Bøgh

Pond har et genialt, bæredygtigt produkt. For at gøre virksomhedens produktion og drift lige så bæredygtig, som produktet er, indgår Pond i en cirkulær økonomi på Aarhus havn. Dette har Transition hjulpet med gennem en omfattende undersøgelse af symbiosepotentialer. 

Cirkulær økonomi handler om at holde ressourcer i kredsløb. Det sker ved at restprodukter fra for eksempel virksomhedsproduktion bliver anvendt i stedet for at blive til affald. Derfor er cirkulær økonomi helt essentielt i omstillingen til et klimavenligt samfund.  

Fra screening til symbiose 

Transitions undersøgelse af Pond er en del af et større projekt på Aarhus havn i samarbejde med Aarhus Kommune. Her har Transition kortlagt potentialer for en cirkulær økonomi, hvor havnens mangeartede virksomheder kan få gavn af hinandens restprodukter. Restprodukter er for eksempel overskudsvarme, spildevand eller affald. Den Aarhusbaserede virksomhed Pond har udviklet en biobaseret og bionedbrydelig plasttype, som kan erstatte konventionel plastik. Transition foretog en omfattende screening af Pond med det formål at finde ud af, hvilke muligheder virksomheden har for at anvende overskudsvarme og restprodukter i den fremtidige produktion af deres specifikke, bæredygtige plasttype.  

Det involverede blandt andet undersøgelser af: 

  • Temperaturforhold under Ponds produktionsproces 
  • Alternative energikilder, såsom havkøling, overskudsvarme og brug af biomasse 
  • Muligheder for at anvende andre virksomheders restprodukter som fibermateriale.  

Det kan være svært at vide, hvor man som virksomhed skal starte, hvis man gerne vil tage del i en cirkulær økonomi; det kræver detaljeret og dybdegående viden om virksomhedens egen og ikke mindst andre virksomheders specifikke drifts- og produktionsforhold. På baggrund af Transitions screening af Pond og den overordnede screening af virksomhederne på havnen har det været muligt at identificere Ponds potentialer for symbiose. Det betyder, at Pond nu ved, hvordan virksomheden kan blive en del af et kredsløb i det lokale havnemiljø – til gavn for klimaet og virksomhederne.  

Fra potentialeafdækning til nye, upcyclede produkter 

På baggrund af Transitions kortlægning blev der etableret partnerskaber mellem Pond og øvrige virksomheder på Aarhus havn, særligt fødevirksomheden AKK, hvilket har ført til udviklingen af en stol af AAK’s restprodukter i form af sheakerner, som ellers blev transporteret til afbrænding. Stolen er dermed lavet udelukkende af planter og upcyclede sheakerner. 

Transition har som rådgiver været med til at understøtte omstillingen til cirkulær økonomi på Aarhus Havn. Læs mere her.