Kategori: Bygninger

Energiledelse efterskoler

Transition samarbejder med fire efterskoler om at undervise og engagere lærere og serviceteknikere i energiforbrug og god energiledelse, samt at præge eleverne til at være bevidste omkring energiadfærd.

Processen

For at finde ud af potentialet for besparelser, tilbagebetalingstid og kortlægning af det generelle forbrug, er der foretaget energiscreeninger på alle efterskoler.
Der bliver udført energiledelse med udgangspunkt i en struktureret handlingsplan. Dette skaber overblik over hele forløbet.
Alle elever, lærere, tekniske servicemedarbejdere og køkkenmedarbejdere er involveret i projektet.

Eleverne spiller en vigtig rolle

Udover at spare ressourcer, energi og penge, er det også vigtigt at eleverne kommer ud på den anden side med en større bevidsthed omkring energi.
Derfor har Transition i samarbejde med eleverne startet kampagner, hvor de selv får lov at idéudvikle.
Derudover bliver der holdt temadage, hvor eleverne bliver klædt på til at udarbejde kampagner og kommunikere budskabet til resten af skolen.

Udarbejdelse af energipolitik

Hver efterskole har lavet et energiteam, som består af både elever, lærere, pedeller og forstandere. Teamet står for at udarbejde en energipolitik, hvor målsætninger i forhold til udbytte og formål bliver fastlagt.
Hver skole har fået sat en skærm op, hvor alle kan følge det daglige energiforbrug og se, hvem der er ’dagens energirigtige elev’.
Skolerne kan vælge at vise forskelligt indhold eller resultater, som afspejler de fastlagte mål.
Samlet set bliver der udført kampagner omkring energiadfærd, afholdt temadage, samt kortlagt hvilke tekniske tiltag, der skal implementeres.
Det er vigtigt at involvere alle, der påvirker energiforbruget, for at nå hele vejen rundt.

Alternative midler

En enkelt efterskole har endda taget alternative energitiltag i brug for at øge fokus på energirigtig adfærd. For at komme madspild til livs, har skolen fået en ko – Dortes Ko – som får al deres madaffald. Således går mindre mad til spilde, og Dortes Ko indgår aktivt i kampen for bedre energiadfærd