Kunde: Miljøstyrelsen
Opgaveperiode: 2022
Ansvarlig: Rasmus Jakobsen

Danmark er blandt de lande, der genererer mest affald i EU, og derfor er det vigtigt, at vi er gode til at sortere vores affald, så vi får mest værdi ud af den. 

Vi har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet en undersøgelse, der kortlægger gæsters adfærd i forbindelse med bortskaffelse af affald i det offentlige rum og gæsteområder – med særligt fokus på plastikaffald.

Formålet har været at understøtte hotel- og restaurationsbranchen i deres arbejde med i højere grad at sortere til genanvendelse og reducere forbruget af engangsplastik emballage.

Vi har fulgt forbrugerne tæt i fodsporene for at kortlægge deres adfærd i gæsteområder og offentlige rum, og på den måde genereret en masse viden om, hvorfor vi ikke altid rammer den rigtige spand, når vi står med f.eks. take-away emballage i hånden.

Konkret identificeres en række barrierer for, at vi sorterer vores affald korrekt. Og små ting kan gøre en forskel – f.eks. affaldsspandens udformning, men også tvivl om korrekt sortering hos forbrugeren spiller en afgørende rolle.

I kan læse hele rapporten her: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2022/12/978-87-7038-467-4.pdf

Hvis I også har brug for antropologiske undersøgelser eller konkrete indsatser med cirkulær økonomi, så tag endelig fat i Emilie Madvig Hansen eller Malene Køster Lasthein.