Kunde: Skanderborg Kommune
Opgaveperiode: 2019
Ansvarlig: Kathrine Brejnrod
Kategori: Cirkulær økonomi

Skanderborg Kommune ønskede at arbejde med bæredygtig omstilling af deres bygninger og genbruge byggematerialer fra gamle bygninger i nye. Derfor bad de Transition om hjælp til et pilotprojekt, der skulle kortlægge materialerne i en ældre skole i kommunen.

Byggeaffald som cirkulær ressource
Skanderborg Kommune har fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Kommunen vil gerne minimere deres miljøpåvirkning – bl.a. ved at se byggeaffald som en ressource, som kan genbruges i nybyggeri, så affaldsmængden reduceres, og der skal produceres mindre nyt materiale.

Sådan gjorde vi
Kommunen bad Transition om hjælp til at ressourcekortlægge en ældre folkeskole i Skanderborg, som blev brugt som pilotprojekt. Vi kortlagte, hvilke materialer bygningen indeholdt, og lavede en plan for, hvilke materialer der kunne genbruges og hvordan. Vi beskrev, hvad og hvor materialerne kunne bruges i nybyggeri, og hvad det ville betyde for f.eks. nedrivning, der skal være mere nænsom, så materialerne ikke tager skade.

Resultatet
Projektet skal ende med en databaseløsning, hvor kommunen kan få overblik over, hvilke materialer bygningen indeholder, og hvilken stand materialerne er i. Databasen skal bruges som en ressourcebank, kommunen kan dykke ned i, når de skal bygge nyt og ønsker at genbruge materialer fra eksisterende byggeri.

På sigt vil kommunen gerne udbygge databasen, så den omfatter alle nedrivningsparate bygninger i og på tværs af kommuner. På den måde kan man vente med at rive en bygning ned, til man har brug for materialerne, og man undgår, at materialerne skal opmagasineres i mellemtiden.

Erfaringerne fra projektet skal danne grundlag for, at materialer i fremtiden kan genbruges så højt oppe i affaldshierarkiet som muligt.