Kunde: Skanderborg Kommune
Opgaveperiode: 2020-2021

Hvordan bygger man bæredygtigt fra bunden inden for en bestemt økonomisk ramme? Dét spørgsmål stod Skanderborg Kommune med, da det blev besluttet, at daginstitutionen Bison skal bygges på ny. Transition har lavet en analyse af de mest miljørigtige muligheder for byggeriet.  

Som én af 11 kommuner har Skanderborg Kommune fået støtte af Realdania til at indhente rådgivning til grønnere bygninger, og her har kommunen valgt Transition. Det grønneste er typisk at tage udgangspunkt i eksisterende byggeri, men da Transition gennemgik daginstitutionen Bisons gamle bygninger var resultatet, at bygningerne ikke var egnet til genbrug.  

 

Oversigt over miljørigtige materialevalg 

Med en holistisk tilgang til bæredygtighed vurderede Transition mulige bygningsdele og materialer ud fra fire parametre. 

  • Miljøpåvirkning og ressourceforbrug: CO2-belastning fra materialer i dets livscyklus  
  • Totaløkonomi: Bygningsrelaterede levetidsomkostninger  
  • Sundhed og komfort: Termisk, akustisk og visuel komfort samt indendørs luftkvalitet. 
  • Tilpasningsevne: Vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed – egnethed med henblik på nedtagelse og genanvendelighed. 

De forskellige parametre blev vægtet ud fra kommunens ønsker og behov for projektet. På baggrund af analyserne har Transition udarbejdet en oversigt over forskellige bæredygtige løsninger til hver enkelt bygningsdel – hvor alle fire parametre er gennemgået.  

 

Både borgere og miljømæssig bæredygtighed i fokus 

Oversigten gør det håndgribeligt for Skanderborg Kommune at planlægge et byggeri af den nye daginstitution, der er så grønt som muligt. Kommunen har et mål om, at bygninger skal opføres med både borgerne og klimaet i tankerne, og her kan Bison-projektet – med Transition som rådgiver – give kommunen konkrete erfaringer, der i fremtiden kan være med til at sikre socialt og miljømæssigt bæredygtigt byggeri.  

 

Kravene til at kunne dokumentere klima- og miljøpåvirkning i byggeriet bliver stadig større, så hvis du har brug for hjælp med at udarbejde en LCA, arbejde med Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, eller ligefrem DGNB-certificeringer, så tag fat i Julie Skov eller Line Nørmark og hør mere om, hvordan dit kommende byggeprojekt kan blive grønnere.