Kunde: Skotlander
Opgaveperiode: 2022
Ansvarlig: Jonas Mølgaard
Ansvarlig: Martin Svidt Pej

Hvordan sørger man for, at flere ressourcer bliver genanvendt under produktionen? Og hvordan undgår man greenwashing? Dét ønskede spiritusproducenten Skotlander hjælp til. Det første sted at starte var en gennemgang af virksomhedens kommunikation og produktion, og derfor foretog Transition en screening af begge dele. 

Skotlander har produceret prisvindende rom, gin og likør siden 2013.  Nu har virksomheden planer om at rykke sin produktion til andre lokationer, og overvejer i den forbindelse, hvordan de kan nedbringe deres energiforbrug og affaldsmængde – og skabe mere cirkularitet. Samtidig vil de gerne sikre ansvarlig kommunikation om både deres produkter og produktion. Begge dele har Transition hjulpet med. 

Produktionsscreening med henblik på både nutid og fremtid 

Transition startede med at lave en grundig screening af hele virksomhedens produktionsproces. Ud fra analysen identificerede Transition konkrete besparelsesforslag med tilhørende beregninger, hvilket både involverede potentielle tiltag her og nu, og potentielle tiltag til fremtiden.  

Screeningen fokuserede først og fremmest på energiforbruget. De mulige energitiltag omhandlede blandt andet udfasning af gas og genanvendelse af overskudsvarme. Udover energiscreeningen lavede Transition også en materialescreening. Skotlander fik her et bud på, hvordan de kunne øge genanvendeligheden og afsætte affald via lokale symbiosesamarbejder med andre virksomheder.  

På baggrund af screeningerne hjalp Transition med at lave en implementeringsplan og en vision, så løsningsforslagene var håndgribelige at iværksætte.  

”Transition har hjulpet os godt i gang med at tænke mere cirkulært i alle dele af vores virksomhed og givet os nogle konkrete redskaber til at navigere i et stort og komplekst emne som grøn omstilling.” – Udtaler Titte Skotlander Hansen. 

Guide til ansvarlig kommunikation 

Skotlander er en virksomhed, der tilstræber at træffe bedre valg, når det kommer til produktionen – både ift. materiale- og energiforbrug. Ligesom mange andre virksomheder, er det dog vigtigt at kommunikere omkring dette på den rigtige måde for at undgå greenwashing. 

Transition lavede derfor også en gennemgang af Skotlanders kommunikation og gav dem et kursus i, hvordan de kan undgå greenwashing, og hvad de skal være opmærksomme på, for at sikre ansvarlig, korrekt og gennemsigtig kommunikation om graden af ‘bæredygtighed’ i deres produktion.  

Skotlander fik altså både en kommunikationsguide og en implementeringsplan med indsatser, der kan sikre, mere cirkularitet i deres produktion ved at reducere brugen af ressourcer og ved at flere af deres ressourcer bliver genanvendt.