Kunde: Silkeborg Kommune
Opgaveperiode: 2018

Silkeborg Kommune bad Transition om hjælp til at udvikle nye standarder for, hvordan de bedst kunne renovere deres sportshaller og bygge nye – med fokus på energi og indeklima. Kommunen har ca. 40 sportshaller, og 13 af dem blev udvalgt til projektet.

3 dele: Antropologi, data og energi

Projektet var en tværfaglig proces, hvor flere af Transitions kompetencer kom i spil:

  • Antropologisk tilgang
    Vi afholdt fokusgruppeinterviews og observerede brugerne for at finde ud af, hvordan de brugte hallerne, og hvad behovet var.
  • Dataopsamling og -analyse
    Vi undersøgte hallernes forbrug af el, vand og varme, størrelse og indeklima – bl.a. akustik og lysniveau. Temperaturen og den relative fugtighed blev også målt både sommer og vinter. Vi trak data ud fra CTS-systemer for at se, hvordan reguleringen foregik lige nu.
  • Teknisk screening
    Vi analyserede både på energi og indeklima i forhold til vedligehold, økonomi og brugertilfredshed. Det gjorde vi for at finde ud af, hvordan vi bedst kunne optimere ventilation, belysning, opvarmningsform og varmeanlæg.

Resultatet

Transition screenede de 13 udvalgte haller og gik i dialog med teknisk service for at træffe de bedste valg. Vi opsamlede erfaringer i og uden for Silkeborg Kommune og analyserede, hvordan teknikken spiller ind på hallernes indeklima, økonomi, brugertilfredshed og æstetik.

Analysen mundede ud i en række anbefalinger – ud fra forskellige typer af haller – som nu bliver brugt til at energirenovere og opføre sportshaller fremadrettet i kommunen.