Kunde: Aarhus Kommune
Opgaveperiode: 2022

Der er en smuk historie at fortælle, når den ene virksomheds restressourcer finder nyt liv i en anden virksomheds produkt. En historie om at cirkulær økonomi fungerer, og en historie om at samarbejde kan drive os rigtig langt. Men det kan være svært at finde frem til hinanden, hvis virksomhederne ikke arbejder indenfor den samme branche. Der er ofte brug for aktører, der er i stand til at se hele billedet, og kan sætte virksomheder op med hinanden.  

I samarbejde med Aarhus Kommune har vi faciliteret et symbioseprojekt, som har haft til formål at klarlægge, hvordan vi kan accelerere den cirkulære økonomi og danne symbioser i Aarhus og omegn. Helt konkret har vi haft til opgave at danne 5 symbiosesamarbejder og at kortlægge 12 innovative virksomheder, som kan danne inspiration for, hvordan et symbiosesamarbejde kan etableres.  

Projektet havde deadline i udgangen af oktober, og vi kan nu stolt meddele, at vi har været i stand til at danne hele 7 symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Aarhus og omegn. Nu er der blandt andet restaffald af PVC-presenninger, der bliver til lækre tasker, restskum fra flightcases, der bruges i udendørsinteriør, og brugte cykelstel skal omdannes til flotte designer coathangers. Derudover har vi via symbioserne skabt 12 innovative virksomheder, som til dagligt arbejder med at omdanne restressourcer til flotte og brugbare produkter eller services.  

Her er et overblik over de 7 symbioser, vi har dannet som en del af projektet.  

Effection & Grünbag – Afskær af PVC-presenning, som Effection ikke selv kan genanvende bliver sendt til Grünbag, hvor de bliver til fine nye tasker.  

Pillowtalks & Flightcases International – Restskum fra flightcases bliver nu brugt i Pillowtalks udendørspuffer. Et samarbejde der medvirker at pillowtalks nu kan fremstille deres produkt udelukkende baseret på restmaterialer.  

We Do Wood & RefurbishBike ApS – De brugte cykelstel, som RefurbishBike ikke selv er i stand til at genanvende, skal nu laves om til coathangers ved design-virksomheden We Do Wood.  

Rest Destilleri & Nögen Restaurant – Rest destilleri vil forsøge sig med at producere gin fra Restaurant Nögens ølslatter 

Connecting Grounds & J. Nørgaard Cafe (Europa kaffe og te) – Partnerne har indgået en aftale om et pilotprojekt, hvor Connecting Grounds aftager alt kaffegrums fra de 10 kaffemaskiner Europa administrerer i samme bygning, som Aarhus kommune har administration.  

GreenMaji & Thomas Guld – De virksomheder som i dag høster strå, står i dag med rørstrå som et affaldsmateriale, som de sender til forbrænding. Det har Thomas Guld gennem symbiosen gjort til et produkt, som nu kan bruges i Greenmajiis grønne spagnum alternativ. 

Happy Food Forrest & Cafe Gaya – Partnerne har indgået en aftale om et pilotprojekt, hvor Happy Food Forrest aftager alt madaffald og frasorteret kaffegrums og omdanne dette til en særlig muldjord.  

Hvis I også har intentioner om at danne symbioser og har brug for inspiration og rådgivning, så kontakt gerne Malene Køster Lasthein eller Mathias Selchau Majlund, der kan vejlede i hvordan jeres restressourcer kan finde nyt liv.