Kunde: True Gum
Opgaveperiode: 2022
Ansvarlig: Martin Svidt Pej

True Gum fik kortlagt energi- og ressourceforbrug, og er allerede ved at realisere reduktionspotentialerne 

Virksomheden True Gum, som producerer plastfrit tyggegummi, er klar til at nedbringe sit energiforbrug og genanvende flere ressourcer. Transition har derfor hjulpet True Gum på vej ved at screene virksomhedens produktion med fokus på netop energi, materialer og affald.  

Screening synliggør nye muligheder for cirkularitet 

Transition har screenet hele True Gums produktionsproces – med alle dens led og elementer. Det involverede både en energikortlægning, identifikation af energibesparelsespotentialer samt gennemgang af materialebrug og affaldssortering.  True Gum fik desuden et katalog over konkrete tiltag, som kan føre til optimering af virksomhedens materiale- og energiforbrug. Ét af de foreslåede tiltag handlede om at genvinde overskudsvarme fra produktionen.  

Undersøgelsen viste et stort potentiale, hvor True Gum, hvis de tager alle Transitions forslag til sig, kan mindske deres energiforbrug med 107.500 kWh om året.  

Derudover fik True Gum også forslag til, hvordan de kan anvende biobaseret emballage, og dermed sørge for, at flere af virksomhedens materialer er nedbrydelige. Begge eksempler er tiltag, der bidrager til cirkularitet; altså, at ressourcer – både energi og materialer – bliver genanvendt og holdt i et kredsløb, så længe som muligt.  

True Gum står tilbage med både beregninger og ny bevidsthed 

True Gum fik konkrete beregninger af mulige økonomi- og CO2-besparelser ved de enkelte tiltag, og er allerede i gang med at omsætte den nye viden til praksis:  

“Vi er blevet meget klogere på vores samlede energiforbrug og de totale udledninger af CO2, ikke kun fra den direkte produktionsproces, men også fra de afledte affaldsstrømme samt indirekte affaldsstrømme og energiforbrug på for eksempel kontoret. Det har allerede ledt til konkrete beslutninger indenfor vores affaldshåndtering. Derudover har vores arbejde med GCO-projektet skabt en øget bevidsthed omkring cirkularitet og bæredygtighed, som vi kan tage med videre og helt sikkert bruge i vores fremtidige arbejde.” siger Tobias Bo Jensen, COO i True Gum.  

Transition har desuden udarbejdet en implementeringsplan med mål og milepæle, så det bliver overskueligt for True Gum at kickstarte realiseringen af de mange gode potentialer. 

Hvis din virksomhed ønsker at komme i gang med arbejdet med bæredygtighed eller styrke din virksomhed i det nuværende og fremtidige bæredygtige arbejde, så tag fat i Mathias Selchau Majlund.