Kunde: Vaskeriet Neptun
Opgaveperiode: 2022-2023
Ansvarlig: Martin Svidt Pej

Brug og vask af håndklæder, duge, sengelinned og lignende er en fast proces i hotel- og restaurationsbranchen. Men hvordan kan et erhvervsvaskeri bidrage til, at denne proces bliver mere bæredygtig? 

For et år siden indledte Transition det første projekt med Vaskeriet Neptun, som leverer vaskeservice af tekstil til industri, håndværk og servicefag. Vaskeriet Neptun havde et ønske om at implementere en mere bæredygtig forretningsmodel, da de oplevede en stigende efterspørgsel på mere bæredygtige praksisser inden for hotel- og restaurationsbranchen, som gennem mange år har været Neptuns største kundesegment. 

Fire målsætninger for strategiarbejdet 

Virksomhedsbesøg, kundeinterviews og indsamling af data om Vaskeriet Neptuns produktion dannede grundlag for den strategi, Transition har udviklet for erhvervsvaskeriet. Projektet udmundede i fire overordnede målsætninger for, hvordan Vaskeriet Neptuns forretningsmodel bliver mere bæredygtig: 

  1. Kvalitetsforøgelse og genanvendelse af tekstiler 
  2. Reducering af vandforbrug og kemi 
  3. Vedvarende energi og reduktion af CO2 udslip 
  4. Dokumentation og udvikling 

Et samarbejde der giver mening 

Som en del af den strategi, Transition har udarbejdet for Vaskeriet Neptun, indgår målet om at genanvende tekstiler og derigennem reducere tekstilaffald. Målet lyder helt konkret på, at Vaskeriet Neptun skal reducere deres tekstilaffald med op til 98% inden 2025. For at reducere tekstilaffald gennem genanvendelse af tekstiler foreslog Transition, at vaskeriet skulle finde en samarbejdspartner, der kunne bidrage til en mere cirkulær livscyklus for deres produkter. Dette har resulteret i et samarbejde mellem Vaskeriet Neptun og Kvadrat Really. 

Kvadrat Really genanvender og upcycler tekstil til materialer, der kan bruges til interiør, hvorfor samarbejdet netop bidrager til en mere cirkulær livscyklus for vaskeriets produkter. I 2022 resulterede samarbejdet mellem Vaskeriet Neptun og Kvadrat Really i, at vaskeriets tekstilaffald blev reduceret med cirka 90%. Allerede i starten af 2023 nåede Vaskeriet Neptun deres mål for 2025, da det lykkedes dem at reducere deres tekstilaffald med hele 98%. 

Mere bæredygtige nu og i fremtiden 

Som en sløjfe på strategiarbejdet har Transition hjulpet Vaskeriet Neptun med at beregne deres klimaregnskab ved at bruge klimakompasset. Klimakompasset er et værktøj, som Erhvervsstyrelsen har udviklet, så virksomheder har mulighed for at udregne deres eget klimaregnskab. Dette kan give virksomheder et godt indblik i, hvor deres største muligheder for reduktion af udledninger er. 

For at holde kursen skal Vaskeriet Neptun også fremover fokusere på at reducere deres klimaaftryk og følge med udviklingen og mulighederne i branchen. Med udgangspunkt i strategiarbejdet har Transition derfor lavet fremskrivninger for, hvordan vaskeriet i fremtiden kan indføre bæredygtige tiltag i takt med, at deres forretning vækster. Dertil vil deres nyligt udregnede klimaregnskab danne baseline for arbejdet med at reducere deres udledninger i fremtiden. 

Vil I også have en dybere indsigt i, hvordan I kan arbejde med og optimere bæredygtighed i jeres virksomhed? Så tag fat i Malene Køster Lasthein, Chef for Bæredygtighed og Strategi ved Transition.