Kunde: Vejle Kommune
Opgaveperiode: 2017 –
Ansvarlig: Rasmus Jakobsen

Vejle Kommunes nye energistyringsmiljø giver mere tid til vedligehold

Sammen med Vejle Kommune arbejder Transition med at etablere et nyt integreret energistyringsmiljø. Målet var et nyt tilpasset energistyringsværktøj til nuværende og kommende behov og at få automatisk dataopsamling fra kommunens egne bygninger.

Nyt energistyringsværktøj

Vi undersøgte mulighederne for et nyt Energy Management System (EMS). Først foretog vi en omfattende behovsanalyse for at finde ud af, hvad behovet var for det nye system.

Vi brugte en antropologisk tilgang, hvor vi interviewede fokusgruppen for at skabe interaktion mellem medarbejderne og lære deres arbejdsgange at kende. Vi foretog også en screening af de tekniske behov. Det gjorde vi for at sikre, at løsningen passede til de reelle behov.

Herefter udførte vi en leverandøranalyse. Vi undersøgte markedet for energistyringsværktøjer for at finde netop det system, der matcher kommunen bedst og har de lavest mulige omkostninger. 

Digitalisering af energimålere

I anden del af projektet hjalp vi kommunen med at udbygge deres automatiske dataopsamling. Kommunen havde i alt 1.800 forbrugsmålere, hvoraf 800 allerede var automatisk opsamlet. Målet var at få de sidste 1.000 med også.

Men det er dyrt at sætte målere op. Derfor gik vi i dialog med forsyningsselskaberne i kommunen for at få leveret data derfra i stedet for at få installeret egne målere.