Kunde: CBRE
Opgaveperiode: 05.2017 – 08.2018

Transition udfører energirådgivning hos Vestas

Bæredygtig energi ligger som bekendt højt på dagsordenen hos Vestas, og de har i den forbindelse haft et ønske om at optimere deres energiforbrug i produktionen. Tre hovedprojekter skal sikre energibesparelser og Transition yder energirådgivning som et led i processen for virksomheden CBRE.

Tre hovedprojekter skal sikre energibesparelser

Transition har begyndelsesvis udført en energiscreening af Vestas produktion i samarbejde med CBRE, som varetager driften af deres bygninger og perifere anlæg. På denne baggrund er der udført en rapport, og næste skridt er dermed implementering af de fundne projekter. De tre primære projekter er udbedring af trykluftslækager, nedregulering af ventilationsanlæg og optimering af procesudsugningsanlæg.

Specifikke besparelser

I forhold til trykluftslækager skal der både udbedres utætheder, men også udarbejdes forslag til hvordan besparelsen kan måles. Ved ventilationsprojektet er luftmængden nedreguleret til det aktuelle behov, så der både opnås en el- samt en varmebesparelse. Procesudsugningsanlægget er optimeret til en simpel styring, som stopper ventilationen under transport. Supplerende skal anlægget optimeres således at det bliver mere energieffektivt og skaber mindre tryktab.

Vigtigt at øge energieffektiviteten samtidigt
Ved at implementere disse tiltag opnås der betydelige besparelser for Vestas, men et andet aspekt er også at energieffektiviteten på anlæggene øges og når dermed hele vejen rundt.
Disse tre projekter skal danne formen for fremtidige projekter. De er en mindre andel af deres samlede energiforbrug og fungerer som en opstart. Når disse tre projekter er gennemført, skal flere projekter identificeres, og disse skal dermed gennemføres på samme måde.