Igennem et GCO-forløb har Transition rådgivet og guidet Vilcon Hotel & Konferencegaard imod en handlingsplan for deres strategiske arbejde med bæredygtighed.  

Vilcon Hotel og Konferencegaard består af 2 hotelafdelinger, som er beliggende i dejlige landlige omgivelser på Midtsjælland nær Holbæk og Slagelse. Hos Vilcon har det altid været naturligt at arbejde med social ansvarlighed, og udvikle løsninger for at spare på ressourcerne. Vilcon har derfor haft gode betingelser for at arbejde videre med deres gode initiativer, hvilket Transition igennem GCO-forløbet har klædt dem yderligere på til. 

Energiscreening og introduktion til klimaregnskab 

Den første del af GCO-forløbet var en energiscreening af hele Vilcons bygningsmasse. Igennem en grundig screening blev der udarbejdet en energirapport, som har givet Vilcon et overblik over de konkrete tiltag, de kan implementere. Ud fra disse løsningsforslag har Vilcon besluttet sig for at investere i luft til vandvarmepumper samt termostater, der kan medvirke til at energioptimere Vilcons varmekilder.  

Derefter guidede vi Vilcon igennem Erhvervsstyrelsens værktøj Klimakompasset, som giver et indblik i hvor virksomhedens CO2-udledninger, som bliver opgjort i GHG-protokollens scope kategorier. Som antaget, er størstedelen af Vilcons CO2-aftryk i deres Scope 3-udledninger i primære og sekundære indkøb. Dette har givet Vilcon en god baseline for at arbejde med at reducere deres udledninger. Vilcon vil nu udfylde Klimakompasset årligt, og de kan dermed skabe et overblik over, hvilke områder de formår at forbedre sig på.  

Ansvarlig kommunikation 

Afslutningsvis har vi screenet Vilcons hjemmeside og sociale medier, hvorefter vi har foreslået rettelser og forslag til, hvordan Vilcon kan kommunikere i overensstemmelse med markedsføringsloven. Dertil har Vilcon fået et oplæg i ansvarlig kommunikation samt gode råd til, hvordan de kan arbejde med deres kommunikation fremadrettet.  

Vilcons fremtidige kommunikation tager udgangspunkt i energirapporten og resultaterne fra Klimakompasset. Med hjælp fra disse tiltag, er det muligt at udarbejde en konkret strategiplan for Vilcons arbejde med bæredygtighed. Den konkrete strategiplan muliggør Vilcons kommunikation af bæredygtige tiltag, da den giver dem konkrete tiltag de kan kommunikere åbent og ærligt om.  

Stor tværfaglighed 

I Transition synes vi, at dette GCO-forløb synliggør den tværfaglighed, vi ønsker at bidrage med til vores projekter. De forskellige ydelser vi har gennemgået i løbet af projektet, har skabt en god rød tråd, som er resulteret i at Vilcon nu har en god konkret handlingsplan for deres arbejde med bæredygtighed.  

Hvis I også ønsker jer at arbejde strategisk med jeres bæredygtighed og skabe en konkret handlingsplan, så kan I kontakte Malene Køster Lasthein eller Mathias Majlund Selchau for mere information.